Wykaz Królów Kurkowych Bractwa Strzeleckiego

1780 i 1781 radca komisyjny Johann Ferdinand Koulhaas (Koulhaass, Koolhaas);
1782 dzierżawca majątku Christian Löscher;
1783 karczmarz Johann August Boehm (Böhm);
1784 wójt miejski Johann Jacob Heppner;
1785 i 1786 stolarz George Markefka (Markewka);
1787 hrabia von Gaschin tytuł wystrzelony przez Johanna Augusta Boehma (Böhma);
1788 kominiarz Jacob Tormely;
1789 organista Johann Gross (Groß);
1790 rymarz Johann Kremski młodszy;
1791 kupiec E. Magnion(i)y;
1792 piernikarz Joseph Klausa;
1793 i 1794 nie strzelano;
1795 kowal górniczy J. Hunger;
1796 płóciennik Franz Thienel;
1797 i 1798 stolarz Franz Markefka;
1799 nie strzelano;
1800 Johann Gottlieb Boehm (Böhm);
1801 powroźnik Johann Neblich;
1802 gwoździarz Balthasar Willardt (Willard);
1803 sukiennik J. Friese tytuł wystrzelony przez siodlarza Mildego;
1804 siodlarz Milde;
1805 Erdmann hrabia Gustav Henckel von Donnersmarck tytuł wystrzelony przez Johanna Gottlieba Boehma (Böhma);
1806 kapelusznik Balthasar Hampel;
1807 i 1808 nie strzelano;
1809 sukiennik J. Friese tytuł wystrzelony przez siodlarza Mildego;
1810 krawiec Andreas Wallitzek;
1811 kupiec Joseph Sobczik (Sobtzick);
1812 płóciennik Johann Kremski tytuł wystrzelony przez siodlarza Mildego;
1813 i 1814 nie strzelano; 1815 piwowar Johann Wagner tytuł wystrzelony przez stolarza Stanislausa Markefkę;
1816 Hyronimus Freund tytuł wystrzelony przez stolarza Franza Markefkę;
1817 mistrz pocztowy Carl Seidel tytuł wystrzelony przez Heinricha;
1818 stolarz Joseph Zolondek tytuł wystrzelony przez stolarza Franza Markefkę;
1819 stolarz Franz Markefka;
1820 stolarz Stanislaus Markefka;
1821 rzeźnik Jacob Murgoth tytuł wystrzelony przez stolarza Stanislausa Markefkę;
1822 sukiennik Carl Heer;
1823 księgowy urzędu górniczego Max Segeth;
1824 Conrad tytuł wystrzelony przez siodlarza Edmunda Corvina (Corvinusa);
1825 gwoździarz Friedrich Willardt;
1826 rzeźnik Jacob Murgoth tytuł wystrzelony przez stolarza Stanislausa Markefkę;
1827 piekarz Johann Tomalla (Thomalla, Tomala);
1828 powroźnik Schwillinsky tytuł wystrzelony przez sukiennika Carla Heera;
1829 nadsztygar Köhler (Koehler);
1830 król jubileuszowy piekarz Johann Tomalla (Thomalla, Tomala);
1831 rzeźnik Felix Wypysczyk;
1832 rzeźnik Andreas Wypisczyk (Wypisczik);
1833 kupiec Gustav Boehm (Böhm);
1834 registrator Wilhelm Edler;
1835 nadsztygar Rudolph von Carnall;
1836 krawiec Wilhelm Kleemann;
1837 krawiec Andreas Wallitzek;
1838 kantor Baumann;
1839 kupiec Joseph Johann Sobczik (Sobtzick);
1840 inspektor Bractwa Anton Klausa;
1841 krawiec Johann Juscz(i)yk;
1842 piekarz Johann Tomalla (Thomal-la,Tomala);
1843 Anton Sosna (Sossna);
1844 piekarz Johann Joseph Tomalla;
1845 nadsztygar Ehr;
1846 piekarz Johann Tomalla (Thomalla, Tomala);
1847 piwowar Johann Wagner;
1848 piekarz Johann Joseph Tomalla;
1849 kupiec Theodor Cichon;
1850 Magistrat miasta Tarnowskie Góry;
1851 piwowar Anton Mildner;
1852 sukiennik Carl Heer;
1853 inspe-ktor Bractwa Anton Klausa;
1854 faktor N. Ehr młodszy;
1855 rewizor górniczy Rhenisch;
1856 król pruski Fryderyk Wilhelm IV tytuł wystrzelony przez ustępującego króla strzeleckiego;
1857 Guido hrabia Henckel von Donnersmarck;
1858 kotlarz Joseph Stolarc(t)zik (Stol-larczik);
1859 nadsztygar Ehr;
1860 mistrz zmianowy Geisler;
1861 nadsztygar Weigert;
1862 tokarz August Kolonko;
1863 Guido hrabia Henckel von Donnersmarck;
1864 Magistrat miasta Tarnowskie Góry;
1865 inspektor Bractwa Anton Klausa;
1866 kowal Biedron starszy;
1867 mierniczy Dahms;
1868 karczmarz Gottlieb Glufke;
1869 sanitariusz Heintze;
1870 karczmarz August Rother;
1871 właściciel hotelu Gottlieb Glufke;
1872 kupiec, członek Magistratu Julius Boehm (Böhm);
1873 tokarz August Kolonko młodszy;
1874 registrator Herden;
1875 tokarz August Kolonko starszy;
1876 członek Magistratu Julius Boehm (Böhm);
1877 rzeźnik Ignaz Fleischer;
1878 kowal Vincent Moschny;
1879 balwierz Franz Gross;
1880 kowal Carl Friedrich Biedron młodszy król jubileuszowy;
1881 członek Magistratu Joseph Lukaschik;
1882 handlarz owocami południowymi Albert Beyer (Beier);
1883 tokarz August Kolonko starszy;
1884 zegarmistrz Otto Kirchner starszy;
1885 blacharz C(K)arl Karrasch;
1886 cieśla Hugo Strecker;
1887 kowal Carl Friedrich Biedron młodszy;
1888 siodlarz i tapicer Josef Kuschel;
1889 asystent pocztowy Anton Kolodziejczyk;
1890 piekarz Matthias Foitzik;
1891 balwierz Franz Gross;
1892 rzeźnik Johann Ruda;
1893 asystent pocztowy Anton Kolodziejczyk;
1894 cieśla Hugo Strecker;
1895 zegarmistrz Max Kolonko;
1896 piekarz Matthias Foitzik;
1897 kupiec Ferdinand Rosenthal;
1898 restaurator Emil Nowak;
1899 burmistrz Simon Kotitschke;
1900 siodlarz Joseph Kuschel;
1901 restaurator Viktor Bodländer;
1902 cukiernik Ernst Tautz;
1903 zegarmistrz Max Kolonko;
1904 starszy asystent pocztowy Eduard Kolonko;
1905 zdun Franz Wrobel (Franciszek Wróbel);
1906 kupiec Adolf Löwenheim;
1907 malarz Wilhelm Sornik;
1908 właściciel hotelu Oskar Rothkegel;
1909 inspektor szpitala Spółki Brackiej Franz Kachel;
1910 kupiec Hermann Mitschkowski;
1911 i 1912 hurtownik piwa Jakob Hirschmann;
1913 ślusarz Franz Foitzik;
1914 maszynista (kierownik parowozu) Wilhelm Palenga;
1915-1919 nie strzelano;
1920 piekarz Viktor Sornik;
1921-1923 nie strzelano;
1924 kupiec Leo Panofsky;
1925 właściciel hotelu Max Jany;
1926 rzeźnik Paweł Wilk;
1927 szklarz Paul Kirchner;
1928 handlarz drewnem Sigismund Reich;
1929 ślusarz Franz Foitzik;
1930 król jubileuszowy Guidotto hrabia Henckel książę von Donnersmarck tytuł wystrzelony przez ślusarza Alvina Suchetzky ego;
1931 rzeźnik Rudolf Fleischer;
1932 zegarmistrz Hermann Klose;
1933 restaurator Wincenty Kampa;
1934 zegarmistrz Herbert Schneider;
1935 kupiec Jan Theda;
1936 Magistrat miasta Tarnowskie Góry;
1937 restaurator Juliusz Kapuściok;
1938 artysta malarz Józef Machwitz;
1939 kierownik biura prawniczego Mikołaj Sznajder.

Królowie po reaktywowaniu Bractwa

1998 kupiec Czesław Jata;
1999 przedsiębiorca Andrzej Jarosz;
2000 kupiec Piotr Wiczuk;
2001 kupiec Zdzisław Kromkowski;
2002 przedsiębiorca budowlany Janusz Szroeter;
2003 nie strzelano;
2004 przedsiębiorca budowlany Marek Kromkowski;
2005 przedsiębiorca Krzysztof Koszowski;
2006 płk dypl. inż. Wojciech Szczepkowski;
2007 restaurator Grzegorz Gawinek;
2008 rzemieślnik, mistrz fryzjerski Gerard Koszowski;
2009 przedsiębiorca, prawnik, dr Leonard Woźnica
2010 przedsiębiorca, zarządca nieruchomości, Krzysztof Sakiewicz
2011 płk dypl. inż. Wojciech Szczepkowski
2012 przedsiębiorca Jacek Wicher
2013 przedsiębiorca budowlany Zbigniew Madeja
2014 lekarz Andrzej Janicki
2015 prezes Zarządu Rejonowego LOK w Tarnowskich Górach Leszek Waligóra
2016 przedsiębiorca Adam Flak
2017 przedsiębiorca budowlany Janusz Szroeter
2018 restaurator Henryk Wójcik
2019 restaurator Henryk Wójcik
2020 kupiec Marek Sławik
2021 prezes Śląskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK w Katowicach Leszek Waligóra
2022 przedsiębiorca budowlany Sylwester Dubas
2023 przedsiębiorca Władysław Batoryna

RADY KRÓLEWSKIEPierwszy po odrodzeniu Bractwa król – Czesław Jata z marszałkami (1998/1999). Z prawej strony króla Andrzej Janicki (I marszałek), z lewej – Krzysztof Koszowski (II marszałek); fot. Małgorzata Paszkowska


Król Bractwa Andrzej Jarosz z marszałkami (1999/2000). Z prawej strony króla Andrzej Janicki (I marszałek), z lewej – Stanisław Flak (II marszałek); fot. Małgorzata Paszkowska


Król Bractwa Piotr Wiczuk z marszałkami (2000/2001). Z prawej strony króla płk Wojciech Szczepkowski (I marszałek), z lewej – Rajmund Szewerda (II marszałek); fot. Małgorzata Paszkowska


Król Bractwa Zdzisław Kromkowski z marszałkami (2001/2002). Z prawej strony króla Marek Kromkowski (I marszałek), z lewej – Krzysztof Koszowski (II marszałek); fot. Małgorzata Paszkowska


Król Bractwa Janusz Szroeter z marszałkami (2002/2003). Z prawej strony króla Krzysztof Koszowski (I marszałek), z lewej – Jacek Wicher (II marszałek); fot. Małgorzata Paszkowska


Król Bractwa Marek Kromkowski z marszałkami (2004/2005). Z prawej strony króla Piotr Wiczuk (I marszałek), z lewej – Andrzej Pilot (II marszałek); fot. Henryk Burzyński


Król Bractwa Krzysztof Koszowski z marszałkami (2005/2006). Z prawej strony króla Henryk Burzyński (I marszałek), z lewej – dr Leonard Woźnica (II marszałek); fot. Małgorzata Paszkowska


Król Bractwa płk Wojciech Szczepkowski z marszałkami (2006/2007). Z prawej strony króla Jacek Wicher (I marszałek), z lewej – Andrzej Pilot (II marszałek); fot. Małgorzata Paszkowska


Król Bractwa Grzegorz Gawinek (2007/ 2008) z marszałkami. Z prawej strony króla Jacek Wicher (I marszałek), z lewej – Krzysztof Koszowski (II marszałek); fot. Małgorzata Paszkowska


Król Bractwa Gerard Koszowski (2008/ 2009) z marszałkami. Z prawej strony króla Krzysztof Koszowski (I marszałek), z lewej – Łukasz Kliber (II marszałek); fot. Małgorzata Paszkowska


Król Bractwa dr Leonard Woźnica (2009/ 2010) z marszałkami. Z prawej strony króla Łukasz Kliber (I marszałek), z lewej – Marek Kromkowski (II marszałek); fot. Małgorzata Paszkowska


Król Bractwa Krzysztof Sakiewicz (2010/ 2011) z marszałkami. Z prawej strony króla Krzysztof Koszowski (I marszałek), z lewej – Stanisław Flak (II marszałek); fot. Małgorzata Paszkowska


Król Bractwa Wojciech Szczepkowski (2011/2012) z marszałkami. Z prawej strony króla Marek Kromkowski (I marszałek), z lewej – Gerard Koszowski (II marszałek); fot. Małgorzata Paszkowska


Król Bractwa Jacek Wicher (2012/2013) z marszałkami. Z prawej strony króla Krzysztof Gwóźdź (I marszałek), z lewej – Adam Flak (II marszałek); fot. Małgorzata Paszkowska


Król Bractwa Zbigniew Madeja (2013/ 2014) z marszałkami. Z prawej strony króla Michał Mazalik (I marszałek), z lewej – Andrzej Janicki (II marszałek); fot. Małgorzata Paszkowska


Król Bractwa Andrzej Janicki (2014/ 2015) z marszałkami. Z prawej strony króla Andrzej Pilot (I marszałek), z lewej – Adam Flak (II marszałek); fot. Małgorzata Paszkowska


Król Bractwa Leszek Waligóra (2015/2016) z marszałkami. Z prawej strony króla Janusz Szroeter (I marszałek), z lewej – Jacek Wicher (II marszałek); fot. Małgorzata Paszkowska


Król Bractwa Adam Flak (2016/2017) z marszałkami. Z prawej strony króla Andrzej Janicki (I marszałek), z lewej – Krzysztof Koszowski (II marszałek); fot. Małgorzata Paszkowska


Król Bractwa Janusz Szroeter (2017/2018) z marszałkami. Z prawej strony króla Leszek Waligóra (I marszałek), z lewej – Piotr Wiczuk (II marszałek); fot. Małgorzata Paszkowska


Król Bractwa Henryk Wójcik (2018/2019) z marszałkami. Z prawej strony króla Andrzej Janicki (I marszałek), z lewej – Leszek Waligóra (II marszałek); fot. Małgorzata Paszkowska


Król Bractwa Henryk Wójcik (2019/2020) z marszałkami. Z prawej strony króla Zbigniew Fryc (I marszałek), z lewej – Sylwester Dubas (II marszałek); fot. Małgorzata Paszkowska


Król Bractwa Marek Sławik (2020/2021) z marszałkami. Z lewej strony króla Rafał Gomułka (I marszałek), z prawej – Sylwester Dubas (II marszałek); fot. Małgorzata Paszkowska


Król Bractwa Leszek Waligóra (2021/2022) z marszałkami. Z prawej strony króla Jacek Wicher (I marszałek), z lewej – Sylwester Dubas (II marszałek); fot. Małgorzata Paszkowska


Król Bractwa Sylwester Dubas (2022/2023) z marszałkami. Z prawej strony króla Władysław Batoryna (I marszałek), z lewej – Rafał Gomułka (II marszałek); fot. Małgorzata Paszkowska


Król Bractwa Władysław Batoryna (2023/2024) z marszałkami. Z prawej strony króla Zbigniew Nowakowski (I marszałek), z lewej – Krzysztof Gwóźdź (II marszałek); fot. Małgorzata Paszkowska