Strzelanie Rodzinne, 22 czerwca 2024 r.

W sobotę 22 czerwca 2024 r. na tarnogórskiej strzelnicy odbyło się po raz kolejny Strzelanie Rodzinne zainicjowane w 1999 r. przez brata Marka Sławika. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 70 osób, głównie członków rodzin tarnogórskich braci kurkowych i zaproszonych przez nich gości.
Turniej przeprowadzono w dwóch zasadniczych konkurencjach: kobiecej i męskiej. W pierwszym przypadku najskuteczniejsze okazały się Agnieszka Sławik, Alicja Papiorek i Amelia Sławik, a w drugim Krystian Rybak, Tomasz Jeleń i Brayden Caracostas. Uczestnicy pikniku mogli także wziąć udział w tradycyjnym strzelaniu do kura. W tym przypadku szczęście dopisało Tomaszowi Jeleniowi, Piotrowi Szygule i Krystianowi Rybakowi. Nie zapomniano też o dzieciach, dla których przygotowano strzelanie z broni pneumatycznej oraz inne atrakcje, w tym m.in. warsztaty plastyczne.
Jak co roku za organizację Strzelania Rodzinnego odpowiadała Rada Królewska, którą obecnie tworzą Władysław Batoryna (król), Zbigniew Nowakowski (I marszałek) i Krzysztof Gwóźdź (II marszałek).