Zajęcia na strzelnicy, 18 czerwca 2024 r.

18 czerwca 2024 r. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach przy współpracy z Muzeum w Tarnowskich Górach zorganizowało zajęcia dla uczniów klasy Vb Szkoły Podstawowej nr 12 w Tarnowskich Górach-Reptach Śląskich. W ramach spotkania odbyła się pogadanka nt. tradycji i zwyczajów bractw strzeleckich, ze szczególnym uwzględnieniem historii tarnogórskiej organizacji założonej w 1780 r., którą poprowadził dr Krzysztof Gwóźdź. Przygotowano także prezentację broni palnej, trening strzelecki, a gości podjęto poczęstunkiem polowym. W organizację spotkania bezpośrednio zaangażowali się bracia Sylwester Dubas, Zbigniew Fryc, Grzegorz Gawinek, Marek Sławik i Krzysztof Gwóźdź.