32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach

W niedzielę 28 stycznia 2024 r. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach po raz kolejny włączyło się w zbiórkę na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W organizację wydarzenia, które odbyło się na strzelnicy brackiej przy ul. Towarowej 6, zaangażowali się bracia: prezes honorowy Andrzej Janicki, król kurkowy Władysław Batoryna, pierwszy marszałek Zbigniew Nowakowski, wiceprezes Czesław Jata, skarbnik Leonard Woźnica, strzelmistrz Zbigniew Fryc, oraz bracia Marek Sławik, Wojciech Szczepkowski i Grzegorz Kotwicki.
Jak miało to miejsce podczas poprzednich edycji WOŚP, pod opieką instruktora strzelectwa sportowego można było wziąć udział w treningu strzeleckim, wspierając szczytny cel. W tym roku orkiestra grała pod hasłem „Tu wszystko gra OK!”, zbierając środki na zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych, co jest szczególnie istotne ze względu na liczne powikłania będące wynikiem pandemii. Na pamiątkę udziału w 32. Finale WOŚP, oprócz tradycyjnych serduszek, uczestnicy otrzymali okolicznościowe certyfikaty.
W imieniu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach dziękujemy wszystkim tym, którzy 28 stycznia 2024 r., przybyli do naszego kompleksu i wsparli WOŚP kwotą 1534 zł.
prezes honorowy Andrzej Janicki
hetman Sylwester Dubas