Turniej inauguracyjny Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Toszku

W ubiegłym roku, po wielu dekadach przerwy, wznowiło swoją działalność Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Toszku, którego tradycje sięgają 1851 r. W sobotę, 28 września 2019 r. w Dzierżnie odbyło się strzelanie inauguracyjne organizacji. W pierwszym od czasów II wojny światowej turnieju królem kurkowym w Toszku został Krzysztof Szega, a jego marszałkami Katarzyna Golis-Szega (pierwszym) i prezes towarzystwa Andrzej Cyprian Golis (drugim). W wydarzeniu brali między innymi bracia z Tarnowskich Gór, Pszczyny, Zabrza i Raciborza. Obecny były także król Europejskiej Wspólnoty Strzelców Historycznych (Europӓische Gemeinschaft Historischer Schützen) i hetman Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pszczynie – Tadeusz Żyła.
Jak już wspomniano w tym ważnym dla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Toszku wydarzeniu wzięli udział tarnogórzanie reprezentowani przez hetmana Andrzeja Janickiego, Adama Flaka i Jacka Wichra. W strzelaniu drużynowym z pistoletu do Tarczy Księcia Radziwiłła zajęli oni pierwsze miejsce.