Archiwum Wiadomości z 2010

8 kwietnia 2010 - Walne Zgromadzenie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach

8 kwietnia 2010 roku w restauracji "Campo" odbyło się Walne Zgromadzenie Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego w Tarnowskich Górach. W bieżącym roku skończył się czteroletni okres kadencji władz
brackich, dlatego też na zebraniu wszystkich członków towarzystwa dokonano wyboru Zarządu, Komisji
Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Na najważniejsze stanowisko prezesa/hetmana wybrano jednogłośnie
Andrzeja Janickiego, który kieruje władzami Bractwa od 1998 roku. Ponownie do Zarządu wybrano: Janusza
Szroetera (I wiceprezes/kasztelan), Czesława Jatę (II wiceprezes/mistrz kapituły Krzyża Honorowego),
Marka Sławika (skarbnik/strażnik skarbu) i Krzysztofa Koszowskiego (sekretarz/strażnik pergaminu).
Wobec rezygnacji z pełnionych funkcji przez Jacka Wichra i Lesława Augustyna nowym strzelmistrzem
/ strażnikiem broni został Michał Mazalik, a członkiem zarządu/mistrzem ceremoniału - Marek Kromkowski.
Podczas zgromadzenia wyłoniono także członków Komisji Rewizyjnej (Zdzisław Kromkowski, Aleksander
Grabowski, Andrzej Pilot) i Sądu Koleżeńskiego (Wojciech Szczepkowski, Leonard Woźnica i Marek Pyla).

19 kwietnia 2010 - Delegacja Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP przed Belwederem. Uroczystość pogrzebowa ostatniego prezydenta na uchodźstwie - Ryszarda Kaczorowskiego

19 kwietnia 2010 roku odbyły się uroczystości pogrzebowe tragicznie zmarłego w katastrofie lotniczej pod
Smoleńskiem ostatniego prezydenta na uchodźstwie - Ryszarda Kaczorowskiego (1919 - 2010). Ostatnie
pożegnanie rozpoczęło się około godziny 13.30 wyprowadzeniem ciała z Belwederu, skąd kondukt żałobny
przemieścił się ulicami Warszawy do Archikatedry św. Jana Chrzciciela. Mszę koncelebrował arcybiskup,
przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Józef Michalik, któremu asystowali m.in.: kardynał Józef Glemp,
metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz, arcybiskup warszawski Kazimierz Nycz, arcybiskup gdański
Sławoj Leszek Głódź. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele polskiej sceny politycznej, m.in.: były
prezydent Lech Wałęsa, któremu w 1990 roku Ryszard Kaczorowski przekazał insygnia prezydenckie II RP,
marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, wicepremier Waldemar
Pawlak, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, pierwszy premier po wyborach czerwcowych 1989
roku Tadeusz Mazowiecki, były eurodeputowany Janusz Onyszkiewicz i aktualny Jacek Saryusz-Wolski,
prezydent miasta stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.
W uroczystościach pogrzebowych brali udział także przedstawiciele środowisk, z którymi związany był Ryszard
Kaczorowski, m.in. harcerze i delegacje kurkowych bractw strzeleckich. Powszechnie wiadomo, że zmarły był
aktywnym działaczem harcerstwa, a za organizację Szarych Szeregów skazany został na karę śmierci, którą
następnie zamieniono na 10-letnie zesłanie na Kołymie. Po podpisaniu układu Sikorski-Majski (1941 rok) znalazł
się w szeregach armii gen. Władysława Andersa, z którą przeszedł cały szlak bojowy.
Ryszard Kaczorowski był także członkiem honorowym bractw strzeleckich w Warszawie i Krakowie, stąd też w
uroczystościach pod sztandarem Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP brały udział delegacje brackie
z: Warszawy, Krakowa, Łodzi oraz liczna reprezentacja Okręgu Śląskiego (Jelcz-Laskowice, Pszczyna,
Racibórz, Tarnowskie Góry, Wrocław, Żory) na czele z prezesem Tadeuszem Żyłą. Tarnowskie Góry
reprezentowali w uroczystościach pogrzebowych hetman Bractwa Andrzej Janicki oraz dr Krzysztof Gwóźdź.
Po mszy, podczas której homilię wygłosił kardynał Józef Glemp, ciało zmarłego przewieziono do Świątyni
Opatrzności Bożej w Wilanowie i z honorami złożono w krypcie obok spoczywających tam już wielkich
Polaków: ks. Jana Twardowskiego (1915 - 2006), ks. Zdzisława Peszkowskiego (1918 - 2007), prof.
Krzysztofa Skubiszewskiego (1926 - 2010) oraz innych trzech ofiar katastrofy smoleńskiej (ks. Józefa Jońca, ks.
Zdzisława Króla, ks. Andrzeja Kwaśnika).
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach pragnie podziękować rodzinie zmarłego, organizatorom i
Bractwu Strzelców Kurkowych im. Jana Kilińskiego w Warszawie za umożliwienie udziału w ostatniej drodze
prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. Udział delegacji bractw śląskich w uroczystościach pogrzebowych był
symbolicznym oddaniem czci przez nasze środowisko nie tylko Ryszardowi Kaczorowskiemu, ale także
pozostałym ofiarom tragedii z 10 kwietnia 2010 roku. W celu zachowania pamięci po tragicznie zmarłych
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach co roku dzień katastrofy będzie upamiętniać wystrzałem
armatnim o godzinie 8.56 (po raz pierwszy został on wykonany w sobotę 17 kwietnia 2010 roku).
GALERIA ZDJĘĆ
Uroczystość 3 Maja
W bieżącym roku przypada 219 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. O godzinie 15.00 rozpoczęła się
uroczysta msza święta za Ojczyznę w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach, której przewodniczył ks.
arcybiskup metropolita katowicki Damian Zimoń. Po jej zakończeniu uformowano pochód, który przemieścił się
pod Pomnik Powstańców Śląskich, gdzie delegacje władz samorządowych, instytucji i organizacji pozarządowych
złożyły wieńce.
W święcie wzięła udział liczna delegacja Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP
pod przewodnictwem prezesa Tadeusza Żyły. Podczas przemarszu bracia oddali przed trybuną honorową salwę
z broni czarnoprochowej oraz wykonali palbę z armat. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach
reprezentowali: hetman Andrzej Janicki, Władysław Batoryna, Krzysztof Gwóźdź, Krzysztof Koszowski, Jacek
Wicher, Piotr Wiczuk, Michał Mazalik.
W tym samym czasie miały miejsce uroczystości w Tarnowskich Górach. Po mszy świętej odprawionej w
kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła przez ks. prałata Zygmunta Trochę, wraz z innymi delegacjami,
reprezentanci Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach (Grzegorz Gawinek i Arkadiusz Gębka)
złożyli wieniec pod tablicą upamiętniającą powstania śląskie.

9-11 lipca 2010 - Strzelanie w Tucholi

W dniach od 9 do 11 lipca 2010 r. po raz kolejny w Tucholi przebywała delegacja z powiatu tarnogórskiego.
Goście byli zaproszeni przez tamtejsze starostwo i uczestniczyli w programie 51. Dni Borów Tucholskich.
Wśród osób, które wyjechały do partnerskiego powiatu znalazła się dwuosobowa reprezentacja Kurkowego
Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach - Jacek Wicher i Krzysztof Gwóźdź. W sobotę, 10 lipca,
brali oni udział w zawodach z okazji 15-lecia reaktywowania Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tucholi. Na
imprezę przybyły delegacje z całej Polski oraz Ukrainy i Chorwacji.
Najważniejszym turniejem były zmagania o tytuł królewski towarzystwa tucholskiego. Zgodnie ze zwyczajami
brackimi strzelanie to zastrzeżone było dla członków tego towarzystwa. Przybyli mogli brać udział w
konkurencjach towarzyszących. Organizatorzy przygotowali w tym celu cztery tarcze, z których trzy nawiązywały
do obchodzonych w 2010 roku jubileuszy: bitwy pod Grunwaldem (Tarcza mieczy grunwaldzkich) oraz
15-lecia odrodzenia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tucholi (Tarcza jubilatów i Tarcza Odrodzenia).
Ostatnią z tarcz ufundował burmistrz Tucholi. W pierwszych trzech konkurencjach czołowe lokaty zajęli
tarnogórzanie.
Pierwszą lokatę w strzelaniu do Tarczy jubilatów zajął Jacek Wicher, a na czwartym miejscu uplasował się
Krzysztof Gwóźdź. W zmaganiach przy Tarczy mieczy grunwaldzkich Jacek Wicher wywalczył trzecie miejsce.
Tarnogórzanie zaznaczyli swój udział w turnieju strzelając także do Tarczy Odrodzenia. W tym przypadku musieli
zadowolić się dziesiątym miejscem zdobytym przez Krzysztofa Gwoździa.
Reprezentanci Kurkowego Bractwa Strzeleckiego brali także udział w paradzie, która uformowała się przed
siedzibą organizacji i przemieściła pod dom ustępującego króla - Piotra Latzke, a tarnogórzan nie zabrakło także
na intronizacji nowego - Henryka Mąki.
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach pragnie podziękować starostwom powiatowym w
Tucholi i Tarnowskich Górach oraz Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu w Tucholi za umożliwienie udziału w
imprezie. GALERIA ZDJĘĆ

19 września 2010 - 15-lecie Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP

19 września 2010 roku w Pszczynie odbyły się uroczystości 15-lecia reaktywowania Okręgu Śląskiego
Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Podczas tego ważnego dla braci kurkowych ze Śląska święta
dokonano także poświęcenia sztandaru, a na pamiątkę tego wydarzenia wyemitowano medal okolicznościowy.
Okręg wznowił swoją działalność w 1995 roku po przerwie spowodowanej wybuchem II wojny światowej i
okresie PRL-u, kiedy to istnienie organizacji tego typu okazało się niemożliwe. Nawiązuje do tradycji
utworzonego 7 grudnia 1924 roku w Mikołowie zrzeszenia, powstałego zgodnie z decyzją I Kongresu
Zjednoczenia Bractw Strzeleckich Zachodnich Ziem Polski, który odbył się w Poznaniu na przełomie sierpnia i
września 1924 roku. Na uroczystości do Pszczyny przybyły delegacje bractw z Górnego i Dolnego Śląska.
Obecnie na tym terenie działa ich szesnaście, a dwanaście w strukturach Okręgu Śląskiego. Wśród tych ostatnich
jest także tarnogórskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie, którego członków nie mogło zabraknąć na tak ważnej
uroczystości.
Na uroczystości do Pszczyny udali się: hetman/prezes - Andrzej Janicki, obecny I marszałek Okręgu
Śląskiego - Leonard Woźnica, aktualny król kurkowy - Krzysztof Sakiewicz wraz z marszałkami Krzysztofem
Koszowskim i Stanisławem Flakiem oraz Czesław Jata, Marek Sławik, Jacek Wicher, Władysław Batoryna,
Grzegorz Gawinek, Krzysztof Gwóźdź. Wśród zaproszonych gości honorowych znaleźli się także przedstawiciele
powiatu tarnogórskiego: starosta Józef Korpak i przewodniczący Rady Powiatu - Andrzej Fiała. Nie zabrakło
także gości spoza Śląska reprezentujących, m.in. przedstawicieli Zarządu Zjednoczenia, jak też bractwa z
Poznania i Krakowa.
Uroczystości rozpoczęły się od mszy w kościele pw. Wszystkich Świętych, podczas której poświęcono sztandar.
Po jej zakończeniu delegacje siedemnastu uczestniczących w święcie bractw udały się na pszczyński Rynek, gdzie
nastąpiło wbijanie przez fundatorów sztandaru gwoździ do drzewca. Z ramienia tarnogórskiego Bractwa tego
uświęconego tradycją aktu dopełnili aktualny król kurkowy Krzysztof Sakiewicz oraz hetman Andrzej Janicki,
który także indywidualnie wsparł wykonanie sztandaru.
Po zakończeniu oficjalnej części nie mogło zabraknąć zawodów na strzelnicy pszczyńskiej oddanej do użytku w
1911 roku. Najtrafniejszy strzał do Tarczy Honorowej Okręgu Śląskiego zastrzeżonej dla specjalnych gości
oddał starosta tarnogórski Józef Korpak. Zabrakło niewiele szczęścia, aby także Tarcza 15-lecia Okręgu
Śląskiego trafiła w ręce tarnogórzan, gdyż Marek Sławik uplasował się na drugim miejscu w tej konkurencji,
w której brali udział wyłącznie członkowie kurkowych bractw strzeleckich. Nieco lepszy okazał się w tym
przypadku Jerzy Miś, a historyczna już tarcza trafiła do Rybnika. GALERIA ZDJĘĆ

16 października 2010 - Strzelanie królewskie Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP

16 października 2010 roku, w Rybniku odbyła się kolejna już edycja strzelania o tytuł króla Okręgu Śląskiego.
W ostatnich latach aż dwukrotnie ten najważniejszy tytuł regionalnej struktury Zjednoczenia trafił za sprawą Jacka
Wichra do Tarnowskich Gór, który ponadto w 2004 roku okazał się trzecim strzelcem zawodów, uzyskując tytuł
II marszałka Okręgu. Ponadto I marszałkami byli do tej pory: Andrzej Janicki, Krzysztof Koszowski i Leonard
Woźnica. Na turniej pojechała tarnogórska reprezentacja w składzie: ustępujący I marszałek Okręgu Śląskiego
Leonard Woźnica, obecny tarnogórski król kurkowy Krzysztof Sakiewicz, Władysław Batoryna, Adam Flak,
Krzysztof Gwóźdź, Andrzej Janicki, Krzysztof Koszowski, Jacek Wicher. Z grupy tej dwie osoby
zakwalifikowały się do ścisłego finału, w którym Jacek Wicher zajął szóste miejsce, a Andrzej Janicki ósme.
Ponadto ostatni z wymienionych okazał się najlepszy w jednej z konkurencji towarzyszących, tj. tradycyjnym
strzelaniu do kura.
Apel do Braci Okręgu Śląskiego Zjednoczenia
Kurkowych Bractw Strzeleckich RP

Muzeum w Tarnowskich Górach zamierza w przyszłym roku zorganizować wystawę poświęconą górnośląskim
bractwom strzeleckim. Wernisaż ekspozycji, którą można będzie zwiedzać w naszej placówce do stycznia 2012
roku, zaplanowano na połowę września 2011 roku. W związku z prowadzoną kwerendą dotyczącą przeszłości
ruchu strzeleckiego w naszym regionie zwracam się z prośbą o sporządzenie spisów obiektów znajdujących się
w zbiorach prywatnych Braci, aby wykorzystać je w pracach nad ekspozycją. Interesują mnie przede wszystkim
pamiątki po: poszczególnych bractwach działających niegdyś i współcześnie w naszym regionie, kompleksach
strzeleckich, Górnośląskim Związku Strzeleckim (Oberschlesischer Schützenbund), Okręgu Śląskim Zjednoczenia
Kurkowych Bractw Strzeleckich RP .
Z góry dziękuję za życzliwość i wsparcie organizacji wystawy. Spisy pamiątek proszę kierować na adresy
e-mail: muzeum@muzeumtg.art.pl lub lambert303@op.pl

Z brackim pozdrowieniem:
Krzysztof Gwóźdź