6 kwietnia 2019 r. - Otwarcie Sezonu Strzeleckiego Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP