Strzelanie o tytuł króla i zamknięcia sezonu Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP

6 października 2018 r., delegacja tarnogórzan udała się na turniej o tytuł króla kurkowego Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, który był zarazem zamknięciem sezonu strzeleckiego dla braci kurkowych w naszym regionie. Do Pszczyny pojechali z Tarnowskich Gór: król Henryk Wójcik, hetman Andrzej Janicki, członkowie zarządu Leonard Woźnica, Krzysztof Koszowski i Sylwester Dubas oraz Władysław Batoryna i Adam Flak. Ostatni z wymienionych zajął pierwsze miejsce w strzelaniu do „Tarczy na modernizację strzelnicy” oraz trzecie do „Tarczy zakończenia sezonu”. Niewiele zabrakło, a zostałby także drugim marszałkiem Okręgu Śląskiego Zjednoczenia, gdyż w głównej konkurencji zajął czwarte miejsce.