Strzelanie Zamkowe

W sobotę 29 września 2018 r. po raz kolejny Bractwo Kurkowe Grodu Bytomskiego zorganizowało w Starych Tarnowicach Strzelanie Zamkowe. W wydarzeniu brali udział także tarnogórscy bracia: Andrzej Janicki, Czesław Jata, Łukasz Kliber, Krzysztof Koszowski, Andrzej Orzełek, Marek Sławik, a ostatni z wymienionych okazał się najlepszym strzelcem turnieju.