Pamięci Brata Gerarda Koszowskiego (1942–2018)


W ubiegłym miesiącu, 2 sierpnia 2018 roku, odszedł na wieczną służbę Gerard Koszowski – członek założyciel naszego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. Kilka dni później, 7 sierpnia 2018 roku w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Lasowicach, odbył się jego pogrzeb. Doczesne szczątki Brata Gerarda spoczęły na cmentarzu przy kościele św. Anny w Tarnowskich Górach, a w ostatnim pożegnaniu uczestniczyła licznie zgromadzona rodzina oraz przyjaciele.
Brat Gerard Koszowski urodził się 22 sierpnia 1942 roku w Tarnowskich Górach i tutaj uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Jana III Sobieskiego oraz do Szkoły Zawodowej przy ul. Henryka Sienkiewicza (tzw. Sorbona). Po ukończeniu tej drugiej rozpoczął praktykę w zakładzie fryzjerskim Jana Szei, który mieścił się przy ul. Opolskiej. Egzamin czeladniczy zdał 26 maja 1959 roku, a kilka lat później 14 lutego 1965 roku w Izbie Rzemieślniczej w Katowicach – mistrzowski. Od 1959 roku pracował w tarnogórskiej Spółdzielni Pracy Fryzjerów. W latach siedemdziesiątych kierował zakładem fryzjerskim przy ul. Henryka Sienkiewicza, a w osiemdziesiątych mieszczącym się przy ul. Krakowskiej 14. W 1992 roku został właścicielem drugiego z wymienionych. Pięć lat później znalazł się w gronie osób, które przyczyniły się do odrodzenia działalności Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach, organizacji o tradycjach sięgających 1780 roku. W 2008 roku Brat Gerard został tarnogórskim królem kurkowym, a w 2011 roku drugim marszałkiem. Za swoją działalność w ruchu brackim odznaczony został Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP.
Śmierć Gerarda Koszowskiego to dla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego niepowetowana strata. Z naszego grona odszedł nie tylko założyciel naszej organizacji, ale człowiek stanowiący dla jego członków, szczególnie tych najmłodszych, wzór do naśladowania. Brat Gerard, pomimo choroby, do końca wykazywał się aktywnością jako brat kurkowy. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako człowiek zawsze uśmiechnięty, życzliwy oraz nieodmawiający pomocy potrzebującym.