Komunikat Pawła Przychodniaka Sekretarza V Regionu EGS dotyczący udziału w Europejskim Spotkaniu Strzelców Historycznych w Leudal w sierpniu 2018 r.