1 lipca 2017 r. – Piknik Bracki

Pierwszą edycję pikniku brackiego, zorganizowanego wspólnie z Urzędem Miejskim w Tarnowskich Górach, mamy już za sobą. Wydarzenie to było szczególne, bowiem zbiegło się z obchodami 20-lecia reaktywacji Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach. Impreza rozpoczęła się od spaceru po mieście szlakiem organizacji, której tradycje sięgają 1780 r. Przybyli na tę cześć pikniku mogli zapoznać się z pamiątkami po dawnej konfraterni strzeleckiej prezentowanymi w tarnogórskim Muzeum na stałej ekspozycji „Z dziejów Tarnowskich Gór”. Później, szlakiem dawnych przemarszów towarzyszących niegdyś strzelaniu królewskiemu, nasi goście przemieścili się do Parku Strzeleckiego, czyli miejsca odgrywającego onegdaj ważną rolę w życiu społeczno-kulturalnym miasta. W tym miejscu, przewodnik brat Krzysztof Gwóźdź, przypomniał zebranym bogatą historię tego miejsca, zwracając szczególną uwagę na zachowany budynek strzelnicy z 1904 r.
Po przyjeździe do kompleksu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach nasi goście zapoznali się z wystawą broni przygotowaną przez strzelmistrza Marka Sławika oraz hetmana Andrzeja Janickiego. Jednakże najważniejszą atrakcją była możliwość uczestnictwa w strzelaniu. Dla dzieci przygotowano stanowisko z bronią pneumatyczną, natomiast dla dorosłych zorganizowano turniej. Jego zwycięzcami zostali: Waldemar Lipiński, Tadeusz Pietrzyk, Wojciech Dudziński, Zbigniew Lar, Franciszek Chmielorz. Przedostatnim punktem pikniku było tradycyjne strzelanie do kura, w którym uczestniczyli wszyscy nasi goście. W tym przypadku szczęście dopisało wnukowi naszego hetmana, czyli Kacprowi Janickiemu, który zestrzelił umieszczoną na żerdzi sylwetkę kura. Drugie miejsce w tej konkurencji zajął Jan Murzyn, a trzecie miejsce Witold Wydrzycki. Piknik z udziałem 50 osób rozpoczął się od wystrzału z armaty, a zakończył wręczeniem pamiątkowych nagród. Dla naszych gości, którym dziękujemy za udział w wydarzeniu, przygotowano także skromny poczęstunek.

Ze strony Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w przygotowanie pikniku, oprócz już wymienionych wyżej braci, zaangażowali się: Henryk Wójcik, Janusz Szroeter, Zdzisław Kromkowski, Zbigniew Nowakowski, Piotr Wiczuk, Adam Ćwieląg, Krzysztof Koszowski, Leszek Waligóra, Sylwester Dubas, Grzegorz Gawinek, Jan Orzełek, Zbigniew Fryc oraz kadeci Michał Kot i Dawid Gorol.

Zobacz film na stronie Tygodnika "Gwarek", patrona medialnego wydarzenia: https://gwarek.com.pl/gwarek/artykul/w-gocinie-u-bractwa