22 kwietnia 2017 - Otwarcie Sezonu Strzeleckiego Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP