Poświęcenie sztandaru Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach oraz Turniej Królewski i Zamknięcia Sezonu Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, 14 października 2023 r.

14 października 2023 r. miała miejsce uroczystość poświęcenia i przekazania sztandaru Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach. Nad wydarzeniem, podobnie jak i nad towarzyszącym mu Turniejem Królewskim i Zamknięcia Sezonu Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, honorowy patronat objął Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski. Ceremonia rozpoczęła się o godzinie 9.30 mszą świętą w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach, podczas której ks. dziekan Stanisława Knura i ks. proboszcz Piotra Kalka poświęcili sztandar. Następnie rodzice chrzestni, czyli Starosta Powiatu Tarnogórskiego Krystyna Kosmala i Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Arkadiusz Czech, przekazali weksylium na ręce hetmana honorowego Andrzeja Janickiego, a ten z kolei wręczył je pocztowi sztandarowemu tarnogórskiego bractwa.

Poświęcony i przekazany Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu sztandar ma wymiary 125 x 125 cm, zawieszony jest na jasnym drzewcu zwieńczonym głowicą mającą formę złotego kura oraz obszyty złotą frędzlą. Na zielonym awersie, głównej stronie sztandaru, umieszczono znak Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach, złotego kura na polach błękitnym i czerwonym, czyli barwach miejskich używanych w latach 90. XX w. W otoku, obok nazwy stowarzyszenia, znajdują się daty 1780 i 1997, to jest założenia Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach i jego odrodzenia. Srebrne elementy znaku nawiązują do tradycji tarnogórskiego górnictwa kruszcowego, które odegrało istotną rolę w rozwoju Tarnowskich Gór i Górnego Śląska. W narożach awersu umieszczono od strony drzewca godło Polski i herb województwa śląskiego, a od strony zewnętrznej herby powiatu tarnogórskiego i Tarnowskich Gór. Symbolizują one przywiązanie tarnogórskich braci do Ojczyzny, regionu, powiatu oraz ich działalność na rzecz kraju, województwa śląskiego i lokalnej społeczności. Na niebieskim rewersie, stronie odwrotnej sztandaru, w części centralnej znajduje się znak Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, czyli organizacji grupującej polskich strzelców historycznych, ujęty dewizą bracką „Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obronie”. W narożach umieszczono liście dębu jako symbol trwałości, stabilności, życia, ochrony, zwycięstwa, który od stuleci stanowi istotny element uniwersalnych wartości brackich.

Następnie na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego odbyła się ceremonia wbijania gwoździ sztandarowych. Zarówno w sakralnej, jak i świeckiej części uroczystości udział wzięli:

• płk Zbigniew Piątek konsultant Marszałka Województwa Śląskiego reprezentujący honorowego patrona Jakuba Chełstowskiego,
• Arkadiusz Czech – chrzestny sztandaru, Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry ,
• Krystyna Kosmala – chrzestna sztandaru, Starosta Powiatu Tarnogórskiego,
• Andrzej Wegner – wiceprezydent Europejskiej Wspólnoty Strzelców Historycznych,
• Zdzisław Grzelka – wiceprezes Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP,
• Roman Pająk – prezes Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP,
• Tadeusz Żyła – król Europejskiej Wspólnoty Strzelców Historycznych w latach 2006–2009,
• starszy brygadier Grzegorz Twardawa – zastępca komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach,
• porucznik Łukasz Dembiński – przedstawiciel Służby Więziennej Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach,
• Andrzej Hudy – komendant Straży Miejskiej w Tarnowskich Górach,
• Zbigniew Pawlak – Prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej,
• Ryszard Świeboda – wiceprezes Okręgu Śląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,
• Leszek Waligóra – prezes Śląsko-Łódzkiej Organizacji Wojewódzkiej LOK,
• Jerzy i Henryka Urbańczyk – reprezentujący zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939”,
• Beata Kiszel – dyrektor Muzeum w Tarnowskich Górach,
• dr hab. inż. Marek Wroński – prezes Instytutu Tarnogórskiego,
• harcmistrz Anna Wałach-Dudzic – komendant Hufca ZHP Ziemi Tarnogórskiej,
• delegacje bractw kurkowych z: Krakowa, Tucholi, Zbąszynka, Bytomia, Jelcza-Laskowic, Katowic, Mikołowa, Nysy, Głogówka, Pszczyny, Raciborza, Rudy Śląskiej, Rybnika, Toszka, Zabrza, Żor,

Wydarzenie odbyło się w ramach Turnieju Królewskiego i Zamknięcia Sezonu Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, którego organizacja została dofinansowana ze środków Gminy Tarnowskie Góry i budżetu Samorządu Województwa Śląskiego oraz wsparta przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach. Dla fundatorów gwoździ sztandarowych odbyło się strzelanie do Tarczy Pamiątkowej, w którym najlepszy okazał się tarnogórzanin płk Wojciech Szczepkowski, a drugie i trzecie miejsce zajęli kolejno strzelmistrz Okręgu Śląskiego Jacek Wicher i Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika, w imieniu którego strzał oddał hetman Piotr Kurek. Podczas strzelania rywalizowano w kilku konkurencjach. Królem młodzieżowym został Michał Piech (Pszczyna), a jego marszałkiem Mateusz Wojaczek (Rybnik). Tytuł króla Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich wywalczył Jerzy Miś (Rybnik), prawym marszałkiem został Michał Karel (Głogówek), a lewym Stanisław Małkiewicz (Jelcz-Laskowice). W konkurencji Króla Królów zastrzeżonej dla byłych i aktualnych królów bractw z terenów województw śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego oraz Okręgu Śląskiego Zjednoczenia przechodni puchar zdobył hetman tarnogórskiego bractwa Sylwester Dubas. Tuż za nim uplasowali się Roman Baran (Głogówek) i Paweł Galwas (Bytom). Natomiast pierwsze trzy miejsca w strzelaniu do Tarczy Zakończenia Sezonu zajęli Michał Karel (Głogówek), Adam Flak (Pszczyna / Tarnowskie Góry), Jacek Wicher (Tarnowskie Góry / Pszczyna), a do Tarczy Charytatywnej Michał Karel (Głogówek), Jerzy Piech (Pszczyna) i Andrzej Widok (Racibórz).

Kliknij TUTAJ by pobrać Komunikat w PDF