20 sierpnia 2023 r. Intronizacja nowej Rady Królewskiej i turniej strzelecki w Pszczynie

20 sierpnia 2023 r. w Pszczynie miała miejsce intronizacja nowej Rady Królewskiej
połączona z turniejem strzeleckim. Na uroczystości udała się delegacja Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego na czele z królem kurkowym i hetmanem Sylwestrem Dubasem. Obok niego w jej składzie znaleźli się: Krzysztof Koszowski i Jacek Wicher. Czołową, trzecią lokatę, w jednej z konkurencji, czyli strzelaniu o „Tarczę Starosty Pszczyńskiego”, zajął Sylwester Dubas.