XVI Kongres Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP w Pszczynie, 22 – 23 kwietnia 2023 r.

22 kwietnia 2023 r. w Pszczynie rozpoczął się XVI Kongres Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Podczas obrad wybrano nowe władze organizacji, na czele których stanął Lech Magnuszewski ze Starogardu Gdańskiego. Odbył się także ogólnopolski turniej strzelecki. Nowym królem kurkowym ZKBS RP został Paweł Hinz z Wejherowa.

W wydarzeniu brała udział reprezentacja Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach. Jako delegaci w obradach kongresowych brali udział hetman Sylwester Dubas i prezes honorowy Andrzej Janicki. Do Pszczyny udali się także: Władysław Batoryna, Czesław Jata, Piotr Drzewiecki, Adam Flak, Rafał Gomułka i Grzegorz Gawinek. W jednej z konkurencji turnieju kongresowego, strzelaniu do Tarczy Charytatywnej, drugie miejsce zajął Adam Flak.