31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach

W niedzielę 29 stycznia 2023 r. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach po raz kolejny włączyło się w zbiórkę na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W organizację wydarzenia, które odbyło się na strzelnicy brackiej przy ul. Towarowej 6, zaangażowali się bracia: prezes honorowy Andrzej Janicki, hetman i król kurkowy Sylwester Dubas, wiceprezesi Czesław Jata i Krzysztof Gwóźdź, strzelmistrz Zbigniew Fryc, skarbnik Leonard Woźnica i Krzysztof Szewczenko.

Jak podczas poprzednich edycji WOŚP, pod opieką instruktora strzelectwa sportowego, można było oddać strzały z broni palnej, wspierające szczytny cel. W tym roku orkiestra grała pod hasłem „Żyj zdrowo w zdrowym świecie. Chcemy wygrać z sepsą! Finał dla wszystkich – małych i dużych”, zbierając środki na rzecz zakupu sprzętu do szybkiej identyfikacji bakterii wywołujących posocznicę. Na pamiątkę udziału w 31. Finale WOŚP, oprócz tradycyjnych serduszek, uczestnicy, wśród których był poseł na Sejm RP dr Tomasz Głogowski, otrzymali okolicznościowe certyfikaty.
W imieniu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach dziękujemy wszystkim tym, którzy 29 stycznia 2023 r., przybyli do naszego kompleksu i wsparli WOŚP.

prezes honorowy Andrzej Janicki
hetman Sylwester Dubas
kasztelan Krzysztof Gwóźdź