23 kwietnia 2022 – Turniej Otwarcia Sezonu Strzeleckiego Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP

23 kwietnia 2022 roku na strzelnicy tarnogórskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego odbył się po raz kolejny Turniej Otwarcia Sezonu Strzeleckiego Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Wzięło w nim udział niespełna siedemdziesięciu braci reprezentujących organizacje z: Bytomia, Głogówka, Jelcza-Laskowic, Pszczyny, Raciborza, Rybnika, Toszka, Zabrza, Żor oraz Tarnowskich Gór.

Uroczyste otwarcie sezonu poprzedziło zebranie zarządu Okręgu Śląskiego, które poprowadził prezes Jan Świgost. Uczestniczyli w nim przybyli do Tarnowskich Gór hetmani śląskich bractw strzeleckich. W trakcie posiedzenia poinformowano o przyjęciu do struktur Okręgu Śląskiego, zgodnie z decyzją zarządu Zjednoczenia z 26 marca 2022 roku, Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Toszku. Podczas spotkania omawiano też m. in. kwestie organizacyjne związane z udziałem towarzystw śląskich w obchodach stulecia Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP zaplanowanych w Poznaniu na 13 sierpnia 2022 roku. Ustalono również, że 2 lipca 2022 roku odbędzie się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Delegatów Okręgu Śląskiego.

Podczas turnieju w rywalizacji z karabinu do Tarczy Okręgu Śląskiego najskuteczniejszym strzelcem okazał się Roman Baran z Głogówka, a dwie kolejne lokaty zajęli Michał Mitek (Jelcz-Laskowice) i Mirosław Strachota-Gorzycki (Bytom). W strzelaniu z pistoletu do Tarczy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach najlepszy wynik należał do Leszka Kowalczyka (Żory). Tuż za nim uplasowały się Ewa Rajchel (Rybnik) i Magda Piech (Pszczyna). Tarcza Charytatywna trafiła do rąk Gerarda Cebuli (Głogówek). Drugie miejsce w tej konkurencji zajął Roman Baran (Głogówek), a trzecie Zbigniew Winiatorski (Żory). W strzelaniu do Tarczy Pamiątkowej, zarezerwowanej dla zaproszonych gości, członków zarządu Okręgu Śląskiego i hetmanów bractw kurkowych, najskuteczniejszy okazał się Janusz Szkodziński (Głogówek), a Andrzej Janicki (Tarnowskie Góry) i Gerard Cebula (Głogówek) zostali sklasyfikowani na drugim i trzecim miejscu. Puchar przewidziany dla kadetów trafił natomiast do rąk Michała Piecha z Pszczyny.

Krzysztof Gwóźdź

GALERIA ZDJĘĆ Podpisy do ilustracji:

2–4. Turniej strzelecki poprzedziło uroczyste otwarcie, fot. Krzysztof Koszowski.

5. Zwycięzcy i część finalistów strzelania do Tarczy Okręgu Śląskiego. Od lewej (cyfra oznacza zajęte miejsce): Władysław Frydel (Pszczyna, 6), Zbigniew Winiatorski (Żory, 5), Jacek Wicher (Tarnowskie Góry/Pszczyna, 4), Mirosław Strachota-Gorzycki (Bytom, 3), Roman Baran (Głogówek, 1), Michał Mitek (Jelcz-Laskowice, 2) oraz Krzysztof Koszowski i Leonard Woźnica (członkowie zarządu tarnogórskiego KBS), fot. Czesław Jata.

6. Zwycięzcy i część finalistów strzelania do Tarczy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach. Od lewej (cyfra oznacza zajęte miejsce): Sebastian Orlicki (Bytom, 5), Adam Flak (Tarnowskie Góry/Pszczyna, 6), Wojciech Rajchel (Rybnik, 4), Magda Piech (Pszczyna, 3), Leszek Kowalczyk (Żory, 1), Ewa Rajchel (Rybnik, 2) oraz Krzysztof Koszowski i Leonard Woźnica (członkowie zarządu tarnogórskiego KBS), fot. Czesław Jata.

7. Zwycięzca turnieju kadetów Michał Piech (Pszczyna) w towarzystwie Krzysztofa Koszowskiego i Leonarda Woźnicy (członkowie zarządu KBS w Tarnowskich Górach), fot. Czesław Jata.

8. Zwycięzcy i część finalistów strzelania do Tarczy Charytatywnej. Od lewej (cyfra oznacza zajęte miejsce): Damian Jaroszewski (Żory, 6), Paweł Galwas (Bytom, 5), Magda Piech (Pszczyna, 4), Zbigniew Winiatorski (Żory, 3), Gerard Cebula (Głogówek, 1), Roman Baran (Głogówek, 2) oraz Krzysztof Koszowski i Leonard Woźnica (członkowie zarządu tarnogórskiego KBS), fot. Czesław Jata.