Archiwum Wiadomości z 2021

Zawody pasjonatów historii na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach

28 grudnia 2021 r. na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach odbyły się zawody strzeleckie pasjonatów historii. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Prezes Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Calgary (Kanada) – Zbigniew Starczyk, Prezes Związku Piłsudczyków w Nysie – Stanisław Kuszła, Dyrektor Biura Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju w Katowicach – Ryszard Kasprzyk, Członek Honorowy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach i Prezes Instytutu Tarnogórskiego i Muzeum Instytutu – dr hab. inż. Marek Wroński, aktualny Król Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach – Leszek Waligóra i jego Pierwszy Marszałek – Jacek Wicher oraz tarnogórski brat kurkowy Adam Flak.
Ze względu na sytuację pandemiczną udział w wydarzeniu ograniczono do osób zaproszonych. W zawodach strzeleckich pierwsze miejsce zdobył Zbigniew Starczyk, drugie dr hab. inż. Marek Wroński, a trzecie Stanisław Kuszła. Przed turniejem uczestnicy spotkania zwiedzili Muzeum Instytutu Tarnogórskiego.

Pamiątka ze strzelania pasjonatów historii. Na fotografii (od lewej): Ryszard Kasprzyk, Leszek Waligóra, dr hab. inż. Marek Wroński, Stanisław Kuszła, Zbigniew Starczyk, Jacek Wicher i Adam Flak.

Podczas spotkania nastąpiła inauguracja obchodów setnej rocznicy przyłączenia części Górnego Śląska do Polski, zainicjowana przez działający od stycznia 1921 r. Komitet Społeczny.

Pomnik Odsieczy Wiedeńskiej na tarnogórskim Rynku

29 października 2021 roku na tarnogórskim Rynku ustawiono Pomnik Odsieczy Wiedeńskiej. Stał on w tym miejscu nieco ponad miesiąc z inicjatywy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego oraz dzięki wsparciu i życzliwości władz miejskich. W powitaniu monumentu brali udział przedstawiciele Urzędu Miejskiego oraz Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, młodzieży szkolnej oraz tarnogórzanie. Pomnik od razu znalazł swych zwolenników i przeciwników, a w przestrzeni publicznej doszło do dyskusji na temat zasadności jego sprowadzenia do Tarnowskich Gór.
Celem zaprezentowania lokalnej społeczności pomnika, co można uznać za wystawę plenerową, było przypomnienie społeczeństwu, że podczas wyprawy wiedeńskiej Jan III Sobieski gościł w mieście gwarków od 20 do 22 sierpnia 1683 roku. Chciano także przybliżyć inicjatywę Komitetu Budowy Pomnika, aby monument ulokować na wiedeńskim Kahlenbergu, z którego 12 września 1683 roku król Jan III Sobieski dowodził siłami sprzymierzonych, prowadząc je do spektakularnego zwycięstwa nad wojskami tureckimi.

Wspomniany Komitet zawiązał się niespełna dekadę temu pod przewodnictwem Piotra Zaparta, będącego również członkiem Towarzystwa Strzeleckiego „Bractwa Kurkowego” w Krakowie. 12 września 2013 roku, czyli w 330. rocznicę wiktorii wiedeńskiej, na Kahlenbergu położono kamień węgielny pod wzniesienie monumentu. W uroczystości, obok Prezydenta Miasta Krakowa i honorowego patrona Komitetu – Jacka Majchrowskiego, udział wzięli m.in. ówczesny ambasador RP w Austrii – Artur Lorkowski oraz przedstawiciele władz miejskich Wiednia. Pomnik zaprojektował krakowski brat kurkowy i profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Czesław Dźwigaj, a odlany (dzięki sponsorom i zebranym datkom) został w Gliwickich Zakładach Urządzeń Technicznych. Miał on stanąć na Kahlenbergu już w 2018 roku, czyli w 335. rocznicę bitwy, ale powołana w 2017 roku w stolicy Austrii Rada Doradcza ds. Pomników i Miejsc Pamięci, mimo wcześniejszej akceptacji projektu, wydała negatywną opinię na temat jego wizji artystycznej. W tej sytuacji władze Wiednia w porozumieniu z krakowskimi zadecydowały o rozpisaniu międzynarodowego konkursu. Na jego podstawie wyłoniony zostanie projekt monumentu, który ostatecznie stanie na Kahlenbergu. Komitet Budowy Pomnika nie składa jednak broni, a jaka zapadnie końcowa decyzja pokaże przyszłość.

W obecnej sytuacji pomnik nie ma stałego miejsca i, jak stwierdził jeden z dziennikarzy prowadzący popularny program telewizyjny, jest to „jedyny na świecie pomnik na lawecie”. Zgodnie z intencją inicjatorów jego budowy miał on stanowić dar Polski dla wspólnoty europejskiej upamiętniającym tę jedną z najważniejszych bitew w dziejach nowożytnego świata, która powstrzymała turecką ekspansję militarną, a w konsekwencji także kulturową i religijną. Do tej pory pomnik eksponowany był w kilku miastach mających niezaprzeczalne związki z królem Janem III Sobieskim. O możliwość zaprezentowania monumentu zgłaszają się kolejne. Abstrahując od całej dyskusji toczącej się wokół pomnika intencją pomysłodawców jego prezentacji w naszym mieście miała być żywa lekcja historii nawiązująca do wizyty i okoliczności pobytu króla w Tarnowskich Górach witanego w 1683 r. przez licznie przybyłą szlachtę śląską oraz reprezentantów cesarza Leopolda I. Zresztą od wielu lat pamięć ta znajduje swoje odzwierciedlenie w Pochodzie Gwarkowskim, Orszaku Trzech Króli, tablicy pamiątkowej umieszczonej staraniem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej na budynku Sedlaczka. Warto też wspomnieć, że w okresie międzywojennym patronem Państwowego Gimnazjum Żeńskiego (obecnie I LO im. Stefanii Sempołowskiej) był zwycięzca spod Wiednia. Jego imię nosi także jedna z głównych ulic tarnogórskich. Ponadto w miejskim Muzeum znajduje się stała ekspozycja poświęcona monarsze i jego czasom, zgromadzono największą w regionie kolekcję Sobiescianów oraz odbywają są lekcje muzealne nawiązujące do wyprawy wiedeńskiej. Prowadzone są także badania naukowe, czego przykładem może być biogram Jana III Sobieskiego autorstwa prezesa Instytutu Tarnogórskiego i Muzeum Instytutu dr hab. Marka Wrońskiego zamieszczony w tomie drugim Słownika biograficznego regionu tarnogórskiego, w którym autor rzucił nowe światło na wiele aspektów związanych z pobytem króla w naszym mieście, czy też bardziej precyzyjnie u jego ówczesnych granic. Jak zauważył on w swoim opracowaniu: „ […] Tarnowskie Góry odegrały istotną rolę w marszrucie armii odsieczowej. To tutaj zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami urzędników cesarza Leopolda I z dworem polskim zaplanowano powitanie polskiego monarchy”. W naszym mieście pożegnał się także ze swoją żoną Marią Kazimierą oraz młodszymi synami. Trzeci z nich, szesnastoletni Jakub, podążył wraz z ojcem pod Wiedeń.

Nie miejsce tutaj w sposób szczegółowy przybliżać fakty związane z wizytą Jana III Sobieskiego w mieście gwarków i tradycją, jaka narosła przez wieki wokół tego niespełna trzydniowego wydarzenia. Jest to bowiem materiał na osobną publikację bądź film. Wprawdzie w skali blisko pięćsetletniej historii Tarnowskich Gór krótki pobyt Sobieskiego w Tarnowskich Górach jest epizodem, ale takich wydarzeń było więcej. Wypada w tym miejscu zwrócić uwagę, że król Jan III Sobieski nie był jedyną wybitną postacią, która odwiedziła nasze miasto. Wystarczy wspomnieć chociażby wizyty innych monarchów (August II, August III, Fryderyk Wilhelm II, Aleksander I), czy też znanych osób (m. in. Johann Wolfgang Goethe, arcybiskup gnieźnieński Ignacy Krasicki, Józef Wybicki, Julian Ursyn Niemcewicz, Robert Koch). Z pobytem każdej z nich związane są bardziej lub mniej znane historie, o których warto przypominać, gdyż stanowią one element naszego lokalnego dziedzictwa i niewątpliwy powód do dumy tarnogórzan. Inicjatorzy wizyty Pomnika Odsieczy Wiedeńskiej mają nadzieję, że dyskusja wywołana wokół jego obecności na tarnogórskim Rynku zainspiruje wielu do refleksji. Warto też zastanowić się, w jakich okolicznościach wspomniane osoby zawitały do Tarnowskich Gór, a wtedy okaże się, że wizyty te nie były przypadkowe i nie miały wyłącznie charakteru lokalnego.

Turniej Królewski Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP

2 października 2021 r. w Głogówku odbył się Turniej Królewski Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. W wydarzeniu naszą organizację reprezentowała delegacja na czele z aktualnym królem kurkowym Leszkiem Waligórą, w składzie: Władysław Batoryna, Adam Flak (ustępujący prawy / pierwszy marszałek Okręgu Śląskiego), Grzegorz Kotwicki, Leszek Waligóra, Jacek Wicher (pierwszy marszałek tarnogórskiego Bractwa). W rywalizacji strzeleckiej drugie miejsca zajęli Jacek Wicher oraz Leszek Waligóra. Pierwszy z wymienionych w konkurencji o przechodni Puchar Króla Królów (zastrzeżona dla byłych i aktualnych królów kurkowych Okręgu Śląskiego i bractw w nim zrzeszonych), a drugi w tradycyjnym strzelaniu do kura.

Turniej strzelecki z okazji Dni Tarnogórskich Gwarków

11 września 2021 r. na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach odbył się po raz kolejny Turniej strzelecki z okazji Dni Tarnogórskich Gwarków. Wydarzenie to stanowiło element zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy Tarnowskie Góry. Tydzień wcześniej, w piątek 3 września 2021 r., w ramach projektu na tarnogórskiej strzelnicy odbył się Piknik Bracki poprzedzony spacerem po Parku Strzeleckim.
Drugiego dnia tegorocznych Gwarków w kompleksie tarnogórskiego Bractwa Strzeleckiego nie zabrakło gości honorowych: burmistrza Tarnowskich Gór – Arkadiusza Czecha, komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach – Piotra Krężela, szefa sztabu 5. Pułku Chemicznego im. gen. broni Leona Berbeckiego – ppłk. Krzysztofa Koniora, dyrektora Biura Okręgowego LOK w Katowicach – Ryszarda Kasprzyka, prezesa Śląskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK w Katowicach i aktualnego tarnogórskiego króla kurkowego – Leszka Waligóry, prezesa Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP – Jana Świgosta. Obok gospodarzy na tarnogórskiej strzelnicy obecne były delegacje bractw z: Bytomia, Głogówka, Jelcza-Laskowic, Nysy, Pszczyny, Raciborza, Rudy Śląskiej, Rybnika, Toszka. Łącznie w wydarzeniu brało udział około 60 osób.
Podczas otwarcia turnieju strzeleckiego miała miejsce proklamacja nowego króla i marszałków Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach. Zostali oni wyłonieni podczas turnieju przeprowadzonego 4 września 2021 r. W bieżącym roku ten najważniejszy tytuł bracki wywalczył po raz drugi Leszek Waligóra, a jego marszałkami zostali Jacek Wicher (pierwszy) i Sylwester Dubas (drugi). W trakcie uroczystości tarnogórskich braci wyróżniono odznakami okolicznościowymi 25-lecia reaktywacji Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RR. Otrzymali je: Zbigniew Fryc, Krzysztof Gwóźdź, Krzysztof Koszowski, Zdzisław Kromkowski, Czesław Jata, Marek Sławik, Leonard Woźnica, Henryk Wójcik. W ten sam sposób prezes Okręgu Śląskiego uhonorował dyrektora Ryszarda Kasprzyka. Ponadto Jan Świgost udekorował Złotym Krzyżem Zasługi Okręgu Śląskiego brata z Rudy Śląskiej Tomasza Tabaczkiewicza. Wręczono także Teofilowi Kubisowi z Pszczyny Akt nadania tytułu Brata Wspomagającego tarnogórskiego bractwa.
Rywalizację w „Turnieju Gwarkowskim” prowadzono w kilku konkurencjach. Najskuteczniejszymi strzelcami do „Tarczy Pamiątkowej” okazali się: hetman Strzeleckiego Bractwa Kurkowego grodu Jelcz-Laskowice – Aleksander Mitek, członek zarządu Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP i członek naszego bractwa – Jacek Wicher, hetman Bractwa Kurkowego Miasta Rybnika – Piotr Kurek. Jak co roku strzelano o: „Nagrodę Hetmana” i „Srebrnego Gwarka”. Pierwszą z wymienionych nagród, ufundowaną przez Andrzeja Janickiego, zdobył Edward Wójcik (Pszczyna), a dwie kolejne lokaty zajęli Grzegorz Kotwicki (Tarnowskie Góry) i Szymon Kamela (Toszek). Za sprawą Mirosława Strachoty-Gorzyckiego statuetka „Srebrnego Gwarka”, ufundowana przez ustępującego króla kurkowego Marka Sławika, trafiła do Bytomia. Tuż za nim uplasowali się Roman Baran (Głogówek) i Andrzej Nikiel (Pszczyna). W rywalizacji do „Tarczy Charytatywnej” najlepsze rezultaty osiągnęli: Piotr Kurek (Rybnik), Krzysztof Koszowski i Adam Flak (Tarnowskie Góry). Natomiast w tradycyjnym strzelaniu do kura szczęście dopisało Małgorzacie Błaszczuk i Jerzemu Michalskiemu z Nysy oraz Markowi Twardawie reprezentującemu bractwo w Rybniku.

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Gminy Tarnowskie Góry

Kliknij TUTAJ by pobrać komunikat dot. Turnieju w Gwarki.

Turniej strzelecki z okazji Dni Tarnogórskich Gwarków, 11 września 2021 r.

Kliknij TUTAJ by pobrać pełną treść zaproszenia

Nowy król i marszałkowie, 4 września 2021 r.

4 czerwca odbył się doroczny turniej o tytuł króla kurkowego naszego bractwa. Najlepszym strzelcem okazał się Leszek Waligóra, który już wcześniej, czyli w 2015 r., wywalczył ten tytuł. Jego pierwszym marszałkiem został Jacek Wicher król z 2012 r. Natomiast po raz trzeci z rzędu godność drugiego marszałka stała się udziałem Sylwestra Dubasa.

Piknik Bracki, 3 września 2021 r.

3 września 2021 r. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach przy wsparciu Muzeum w Tarnowskich Górach zorganizowało Piknik Bracki. Wydarzenie to stanowiło element zadania publicznego „Turniej z okazji Dni Tarnogórskich Gwarków” współfinansowanego ze środków Gminy Tarnowskie Góry. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 17.00 od spaceru po Parku Strzeleckim poprowadzonego przez dr Krzysztofa Gwoździa, wiceprezesa organizacji i pracownika tarnogórskiego Muzeum. Przybliżył on uczestnikom spotkania zwyczaje brackie. Dla naszych gości brat Sylwester Dubas przygotował pokaz dawnej i współczesnej broni strzeleckiej. Najważniejszym elementem pikniku był jednak turniej strzelecki. Jego zwycięzcą okazał się Adrian Kurzel. Drugie miejsce zajął Marek Nowak, a trzecie Ksawera Kudlek. W tradycyjnym strzelaniu do kura szczęście dopisało Aleksandrze Nowak, Czesławowi Olczykowi i Ewie Nowak. Dla gości przygotowano także polowy poczęstunek. W organizację spotkania aktywnie włączyli się także inni członkowie bractwa: Marek Sławik, Zbigniew Fryc, Czesław Jata, Grzegorz Kotwicki, i kandydat Krzysztof Szewczenko.

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Gminy Tarnowskie Góry

Piknik na strzelnicy, 28 sierpnia 2021 r.

28 sierpnia 2021 r. na tarnogórskiej strzelnicy gościliśmy już ostatnią grupę tarnogórzan, w ramach spotkań stanowiących element projektu OBCHODY SETNEJ ROCZNICY III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO: „RETROSPEKCJA – ROZEGRAJ POWSTANIE” współfinansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach otwartego konkursu ofert „WDZIĘCZNI BOHATEROM POWSTAŃ ŚLĄSKICH”. Podczas spotkania dr Dariusz Keller z Muzeum w Chorzowie przybliżył zgromadzonym zagadnienia związane z funkcjonowaniem kolei oraz roli pociągów pancernych podczas insurekcji z 1921 r. Pod okiem brata Sylwestra Dubasa nasi goście mogli zapoznać się z dawną i współczesną bronią palną oraz dowiedzieć się więcej na jej temat. Dla przybyłych zorganizowano ćwiczenia strzeleckie. Gości podjęto także tradycyjnym brackim poczęstunkiem. W organizację spotkania aktywnie włączyli się także inni członkowie bractwa: Marek Sławik, Zbigniew Fryc, Krzysztof Gwóźdź i kandydat Krzysztof Szewczenko.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej

Tarnogórzanie na obchodach 25-lecia reaktywacji Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich w Pszczynie

W niedzielę, 22 sierpnia 2021 r., w Pszczynie odbyły się uroczystości jubileuszowe 25-lecia wznowienia działalności przez Okręg Śląski Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP połączone z intronizacją pszczyńskiego króla kurkowego. Podczas obchodów nie zabrakło prezesa Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Krzysztofa Larskiego, jego zastępców Andrzeja Pawłowskiego i Zdzisława Grzelki oraz członków zarządu tego zrzeszenia, prezesów, hetmanów, królów kurkowych z Okręgu Śląskiego oraz delegatów bractw z całej Polski.

W wydarzeniu brała również udział delegacja tarnogórskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego na czele z hetmanem Andrzejem Janickim i królem kurkowym Markiem Sławikiem w składzie: Sylwester Dubas, Adam Flak, Grzegorz Gawinek, Rafał Gomułka, Krzysztof Koszowski, Leszek Waligóra, Jacek Wicher. Kilku z nich wyróżnionych zostało odznaczeniami. W uznaniu zasług na rzecz ruchu brackiego Andrzej Janicki i Jacek Wicher odznaczeni zostali Gwiazdą do Komandorii Krzyża Zasługi Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Decyzją Kapituły Krzyża Zasługi Okręgu Śląskiego Złotym Krzyżem Zasługi Okręgu Śląskiego odznaczone zostały również osoby, które przyczyniły się 25 lat temu do odrodzenia się Okręgu Śląskiego. W gronie tym znaleźli się dwaj kolejni tarnogórzanie: Marek Sławik i Krzysztof Koszowski.

Po mszy świętej w kościele pw. Wszystkich Świętych w Pszczynie pochód bracki przemieścił się do kompleksu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pszczynie, gdzie rozpoczął się turniej strzelecki. W rywalizacji do Tarczy Pamiątkowej 25-lecia Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich, ufundowanej przez tarnogórskiego hetmana Andrzeja Janickiego, zwycięzcą okazał się Jacek Wicher.

Piknik Bracki - 03.09.2021 r.

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach zaprasza na piknik, który odbędzie się 3 września 2021 r. Wydarzenie stanowi element zadania publicznego „TURNIEJ STRZELECKI Z OKAZJI DNI TARNOGÓRSKICH GWARKÓW” współfinansowanego przez Gminę Tarnowskie Góry. Impreza rozpocznie się o 17.00 od zwiedzania Parku Strzeleckiego. W przypadku złej pogody zapraszamy od razu do kompleksu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach.

Ze względu na obowiązujące przepisy związane z COVID-19 liczba uczestników pikniku jest ograniczona. Osoby chcące wziąć udział w wydarzeniu prosimy o rejestrację. Polega ona na przesłaniu maila (na adres kbs.tgory@onet.pl) do 30 sierpnia 2021 r. z informacją o liczbie uczestników. Decyduje pierwszeństwo zgłoszenia. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.

Kolejny piknik na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach, 24 lipca 2021 r.

24 lipca 2021 r. na tarnogórskiej strzelnicy gościliśmy grupę tarnogórzan, wśród których znajdowali się członkowie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Spotkanie rozpoczęło się od wykładu wygłoszonego przez Mariusza Gąsiora na temat oddziałów armii brytyjskiej przebywających w naszym mieście w latach 1921–1922. Prelegent związany jest obecnie zawodowo ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, ale w poprzednich latach był pracownikiem merytorycznym londyńskiego Imperial War Museum oraz Muzeum Śląskiego w Katowicach. Pod okiem braci Sylwestra Dubasa i Adama Flaka nasi goście mogli zapoznać się z dawną i współczesną bronią palną oraz dowiedzieć się więcej na jej temat. Dla przybyłych zorganizowano ćwiczenia strzeleckie połączone z tradycyjnym strzelaniem do kura, którego udało się strącić Karoli Stachowicz. Drugie miejsce przypadło w udziale Bartłomiejowi Pikiewiczowi, a trzecie Mariuszowi Gąsiorowi. Gości podjęto także polowym poczęstunkiem. W organizację spotkania aktywnie włączyli się też inni członkowie bractwa: Marek Sławik, Grzegorz Gawinek, Zbigniew Fryc, Andrzej Janicki, Zbigniew Nowakowski i Krzysztof Gwóźdź. Wydarzenie stanowiło przedostatni element projektu OBCHODY SETNEJ ROCZNICY III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO: „RETROSPEKCJA – ROZEGRAJ POWSTANIE” współfinansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach otwartego konkursu ofert „WDZIĘCZNI BOHATEROM POWSTAŃ ŚLĄSKICH”.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej

Spotkanie na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach, 10 lipca 2021 r.

10 lipca 2021 r. na tarnogórskiej strzelnicy gościliśmy grupę tarnogórzan, wśród których nie zabrakło uczestników gry miejskiej. Odbyła się ona w maju 2021 r. Spotkanie rozpoczęło się od wykładu prof. dr. hab. Dariusza Nawrota, pracownika naukowego Uniwersytetu Śląskiego, dyrektora Instytutu Zagłębia Dąbrowskiego oraz członka zespołu historii wojskowości Polskiej Akademii Nauk. W swoim wystąpieniu przybliżył on zagadnienie dotyczące związków śląsko-zagłębiowskich w okresie powstań śląskich i plebiscytu. Pod okiem brata Sylwestra Dubasa nasi goście mogli zapoznać się z dawną i współczesną bronią palną oraz dowiedzieć się więcej na jej temat. Dla przybyłych zorganizowano także ćwiczenia strzeleckie oraz poczęstunek polowy. W organizację spotkania aktywnie włączyli inni członkowie bractwa: Marek Sławik, Grzegorz Gawinek, Zbigniew Fryc, Andrzej Janicki, Zbigniew Nowakowski i Krzysztof Gwóźdź. Wydarzenie stanowiło kolejny element projektu OBCHODY SETNEJ ROCZNICY III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO: „RETROSPEKCJA – ROZEGRAJ POWSTANIE” współfinansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach otwartego konkursu ofert „WDZIĘCZNI BOHATEROM POWSTAŃ ŚLĄSKICH”.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej

Zajęcia na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach, 23 czerwca 2021 r.

23 czerwca 2021 r. na tarnogórskiej strzelnicy gościliśmy grupę uczniów z Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach. Tym razem pogadankę na temat „Powstańcy śląscy z Radzionkowa” wygłosił dr Paweł Parys z Muzeum Śląskiego w Katowicach, a ekspozycję broni dawnej i współczesnej przygotował Sylwester Dubas. W organizację spotkania aktywnie włączyli się również inni członkowie bractwa: Marek Sławik, Grzegorz Gawinek, Zbigniew Fryc, Andrzej Janicki i Krzysztof Gwóźdź. Były to już ostatnie zajęcia z młodzieżą realizowane przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach przy współpracy z Muzeum w Tarnowskich Górach jako element projektu OBCHODY SETNEJ ROCZNICY III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO: „RETROSPEKCJA – ROZEGRAJ POWSTANIE” współfinansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach otwartego konkursu ofert „WDZIĘCZNI BOHATEROM POWSTAŃ ŚLĄSKICH”. Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkań i zachęcamy do dalszej współpracy.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej

Kolejne zajęcia z młodzieżą na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach, 17 i 18 czerwca 2021 r.

17 i 18 czerwca 2021 r. na tarnogórskiej strzelnicy gościliśmy dwie grupy uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica. Prelekcje dla młodzieży zatytułowane „III powstanie śląskie – zwycięski remis” wygłosił Witold Iwaszkiewicz, autor wystaw i publikacji o śląskich insurekcjach z lat 1919 – 1921. Podczas zajęć na strzelnicy uczniowie mogli zapoznać się z dawną i współczesną bronią dzięki wystawom przygotowanym przez braci Adama Flaka i Krzysztofa Koszowskiego i poprowadzonym przez nich warsztatom. W przygotowanie spotkań aktywnie włączyli się również inni członkowie bractwa: Marek Sławik, Grzegorz Gawinek, Zbigniew Fryc i Krzysztof Gwóźdź. Były to już siódme i ósme zajęcia przygotowane przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach przy współpracy z Muzeum w Tarnowskich Górach realizowane jako element projektu OBCHODY SETNEJ ROCZNICY III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO: „RETROSPEKCJA – ROZEGRAJ POWSTANIE” współfinansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach otwartego konkursu ofert „WDZIĘCZNI BOHATEROM POWSTAŃ ŚLĄSKICH”.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej

Zajęcia z młodzieżą I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach, 10 i 11 czerwca 2021 r.

10 czerwca 2021 r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach Angelika Blinda z Oddziału IPN w Katowicach wygłosiła prelekcje poświęcone Wojciechowi Korfantemu. W dwóch spotkaniach brali udział uczniowie klas o profilu humanistycznym – I c i II g. Tego samego dnia pierwsza z wymienionych grup uczestniczyła w zajęciach na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach, a druga 11 czerwca 2021 r. Podczas obydwu spotkań uczniowie mogli nie tylko doskonalić swoje umiejętności strzeleckie, ale także zapoznać się ze zwyczajami bractw strzeleckich oraz wystawą broni przygotowaną przez brata Sylwestra Dubasa. W przygotowanie spotkania zaangażowali się także inni członkowie bractwa: Marek Sławik, Grzegorz Gawinek, Czesław Jata, Zbigniew Fryc i Krzysztof Gwóźdź. Były to kolejne spotkania przygotowane przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach przy współpracy z Muzeum w Tarnowskich Górach wpisujące się w program OBCHODÓW SETNEJ ROCZNICY III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO: „RETROSPEKCJA – ROZEGRAJ POWSTANIE” współfinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach otwartego konkursu ofert „WDZIĘCZNI BOHATEROM POWSTAŃ ŚLĄSKICH”.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej

Zajęcia z młodzieżą, 8 czerwca 2021 r.

Tym razem ze strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach przenieśliśmy się na zajęcia z młodzieżą do Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach, gdzie Rafał Ludwikowski (Muzeum w Tarnowskich Górach) poprowadził zajęcia w klasach mundurowych I b i II c. Przybliżył on uczniom zagadnienia związane z przebiegiem III powstania śląskiego na terenie powiatu tarnogórskiego. W przyszłym tygodniu prelekcję o tej samej tematyce przeprowadzi on w klasie II b. Będą to ostatnie spotkania z uczniami wspomnianej szkoły w ramach programu OBCHODY SETNEJ ROCZNICY III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO: „RETROSPEKCJA – ROZEGRAJ POWSTANIE” współfinansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach otwartego konkursu ofert „WDZIĘCZNI BOHATEROM POWSTAŃ ŚLĄSKICH”, ale nie ostatnie z tarnogórską młodzieżą.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej

Obchody setnej rocznicy plebiscytu i III powstania śląskiego w Tarnowskich Górach, 5 czerwca 2021 r.

W minioną sobotę, 5 czerwca 2021 roku, odbyła się główna część tarnogórskich obchodów upamiętniających setną rocznicę plebiscytu i III powstania śląskiego. Wybór daty nie był przypadkowy, bowiem sto lat temu, dokładnie tego samego dnia, rozpoczęła się tzw. druga bitwa tarnogórska, w efekcie której 7 czerwca 1921 roku powstańcy zajęli miasto. Uroczystości zostały przygotowane przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach, przy współpracy z tarnogórskim Muzeum. Stanowiły one kolejny punkt projektu „RETROSPEKCJA – ROZEGRAJ POWSTANIE” współfinansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach otwartego konkursu ofert „WDZIĘCZNI BOHATEROM POWSTAŃ ŚLĄSKICH”.
Uroczystości rozpoczęły się o 11.00 od mszy świętej odprawionej w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła przez ks. proboszcza Piotra Kalkę. Jej oprawę muzyczną wykonał Chór Męski „Piast” z Żyglina. W nabożeństwie brali udział między innymi: poseł na Sejm Barbara Dziuk, patroni honorowi wydarzenia – starosta tarnogórski Krystyna Kosmala i burmistrz Tarnowskich Gór Arkadiusz Czech, członek Zarządu Powiatu Krzysztof Łoziński, prezes honorowy Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP i król Europejskiej Wspólnoty Strzelców Historycznych Tadeusz Żyła, dowódca 5. Pułku Chemicznego im. gen. broni Leona Berbeckiego – płk Mirosław Kobryń, komendant Powiatowej Komendy Policji młodszy inspektor Sławomir Bylicki, dyrektor Muzeum w Tarnowskich Górach Beata Kiszel, oficer prasowy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach młodszy kapitan Wojciech Poloczek. Obok gospodarzy we mszy świętej uczestniczyły delegacje braci kurkowych z Bytomia, Głogówka, Pszczyny, Rybnika, Raciborza, Toszka, Żor na czele z Janem Świgostem, prezesem Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP
Po nabożeństwie złożono kwiaty przy tablicy upamiętniającej powstańców śląskich z powiatu tarnogórskiego. Odsłonięto ją w 1981 roku, czyli w sześćdziesiątą rocznicę wybuchu III powstania śląskiego na elewacji kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, dzięki staraniom Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, w miejscu wcześniejszych dwóch tablic zniszczonych w 1939 roku przez Niemców. Następnie uczestnicy obchodów przemieścili się na Rynek, gdzie po przywitaniu gości przez burmistrza Arkadiusza Czecha i hetmana Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach Andrzeja Janickiego, odbył się godzinny występ Koncertowej Orkiestry Dętej „Power of Winds” pod batutą Klaudiusza Jani. O 13.00 miał miejsce wernisaż wystawy „Tarnowskie Góry w okresie plebiscytu i III powstania śląskiego”, której autorami są dr Krzysztof Gwoźdź i Rafał Ludwikowski, a w imieniu Muzeum w Tarnowskich Górach otwarła ją dyrektor Beata Kiszel.

Po zakończeniu uroczystości na Rynku obchody trwały nadal w kompleksie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach, gdzie odbył się piknik oraz turniej strzelecki. Ich uczestnicy mogli zapoznać się z wystawami broni oraz pamiątek powstańczych. Tę ostatnią przygotowała Grupa Rekonstrukcji Historycznej Powstań Śląskich „Weteran”. Naszych gości podjęto obiadem i poczęstunkiem, a czas umilił im występ zespołu muzycznego „Nielojalni”. O godzinie 16.00 miało miejsce wręczenie nagród i wyróżnień finalistom gry miejskiej „Retrospekcja – Rozegraj Powstanie”. Odebrały je: rodzina Głaz (I nagroda), Angelika Skutela (III nagroda), uczestniczki zarejestrowane na nazwisko Nowak (I wyróżnienie), Mikołaj Szewczyk (II wyróżnienie), Krzysztof Szewczenko (III wyróżnienie), Sylwia Jata i Kazimierz Majerowski (IV wyróżnienie), Irena Droździok (VII wyróżnienie).

Zgodnie ze zwyczajem brackim w ramach obchodów odbył się także okolicznościowy turniej strzelecki. Rywalizowano w trzech konkurencjach. Pierwsze dwie „Tarcza Plebiscytowa” i „Tarcza III Powstanie Śląskie” zastrzeżone były dla braci kurkowych. W trzeciej „Powstania Śląskie” uczestniczyli finaliści gry miejskiej i tarnogórzanie. Najskuteczniejszymi strzelcami do „Tarczy Plebiscytowej” okazali się: Marek Wroński (Tarnowskie Góry), Kasper Lubowiecki (Żory) i Sylwester Dubas (Tarnowskie Góry). W przypadku „Tarczy III Powstanie Śląskie” pierwszą nagrodę zdobył Michał Karel (Głogówek), a dwie kolejne lokaty zajęli Piotr Kurek (Rybnik), Przemysław Jacek (Żory). Najlepszym zawodnikiem w konkurencji otwartej „Powstania Śląskie” okazał się natomiast Jędrzej Myśliwski, a tuż za nim uplasowali się: Leszek Chrabański i Eugeniusz Tomanek.
Ekspozycję „Tarnowskie Góry w okresie plebiscytu i III powstania śląskiego” będzie można oglądać na tarnogórskim Rynku do połowy lipca 2021 roku. Istnieje możliwość jej grupowego zwiedzania z przewodnikiem, po wcześniejszym ustaleniu terminu w Muzeum w Tarnowskich Górach. Prosimy także pozostałych finalistów gry miejskiej o numerach 14 (II nagroda) i 34 (V wyróżnienie), którzy nie mogli uczestniczyć w pikniku o odbiór nagród i wyróżnień do końca czerwca 2021 r. w Muzeum w Tarnowskich Górach w godzinach: poniedziałek – piątek 10. 00 – 15.30, sobota 10.00 – 14.30, niedziela 12.00 –16.30.

Krzysztof Gwóźdź

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej

Komunikat.

PODZIĘKOWANIE

Mające swoje korzenie w 1780 roku Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach wkrótce obchodzić będzie 25-cio lecie swojej reaktywacji.

Dlatego nadanie jego imienia nowo wybudowanemu rondu w sąsiedztwie biegnącej od rynku ulicy Strzeleckiej oraz Parku Strzeleckiego z zachowanymi budynkami: siedziby i restauracji brackiej (aktualnie po gruntownej przebudowie siedziba Starostwa Powiatowego) oraz strzelnicy (wpisanej do rejestru zabytków, obecnie własność prywatna) było z naszego punktu widzenia istotne i cenne historycznie.

Naszą inicjatywę poparły wszystkie tarnogórskie organizacje, do których udało się nam dotrzeć, a z którymi bractwo nawiązało wieloletnią współpracę i przyjacielskie stosunki. Chcemy im w tym miejscu złożyć podziękowania i wyrazy najgłębszego szacunku.
Wyrazy wdzięczności kierujemy do:

- Zarządu Okręgu Śląskiego Kurkowych Bractw Strzeleckich RP
- Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej
- Terenowej Sekcji NSZZ Solidarność Powiatu Tarnogórskiego
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Oddział Miejski w Tarnowskich Górach
- 5 Pułku Chemicznego im. gen. broni Leona Berbeckiego
- Instytutu Tarnogórskiego i Muzeum
- Towarzystwa Sportowego ,,Gwarek" Tarnowskie Góry
- Fundacji ,,Kompleks Zamkowy Tarnowice Stare" w Tarnowskich Górach
- Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim
- Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
- Muzeum w Tarnowskich Górach
- Stowarzyszenia ,,Monitoring Zabytków”
- Restauracji-Winiarni ,,Sedlaczek”
- Izby Przemysłowo Handlowej w Tarnowskich Górach
- Związku  Żołnierzy Wojska Polskiego Oddział w Tarnowskich Górach
- Automobilklubu Tarnogórskiego

Dziękujemy także Panu Burmistrzowi Arkadiuszowi Czechowi oraz Radzie Miejskiej
w Tarnowskich Górach za konstruktywne, rzeczowe oraz wnikliwe potraktowanie złożonego wniosku i jednomyślne głosowanie.

Serdecznie gratulujemy Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy oraz Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, organizacjom także wyróżnionym ,,swoimi" rondami. Łączy nas wieloletnia sympatia i wzajemne zaangażowanie w sprawy naszego miasta i jego mieszkańców.

Pozostając z najwyższym szacunkiem
Hetman KBS w Tarnowskich Górach Andrzej Janicki

Zajęcia z młodzieżą na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach, 1 czerwca 2021 r.

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach przy współpracy z Muzeum w Tarnowskich Górach zorganizowało kolejne zajęcia z młodzieżą wpisujące się w program OBCHODÓW SETNEJ ROCZNICY III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO: „RETROSPEKCJA – ROZEGRAJ POWSTANIE” współfinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach otwartego konkursu ofert „WDZIĘCZNI BOHATEROM POWSTAŃ ŚLĄSKICH”. Tym razem gościliśmy na strzelnicy klasę mundurową II c z Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach, dla której brat Sylwester Dubas przygotował pokaz broni palnej. Tradycyjnie odbył się także trening strzelecki. W przygotowanie spotkania zaangażowali się także inni członkowie bractwa: Marek Sławik, Czesław Jata, Grzegorz Gawinek, Zbigniew Fryc i Krzysztof Gwóźdź. W imieniu organizatorów dziękujemy Panu Mirosławowi Tukajowi, nauczycielowi z Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach, za koordynowanie i pomoc w zajęciach na tarnogórskiej strzelnicy. W przyszłym tygodniu, 8 czerwca 2021 r., lekcje z młodzieżą w trzech klasach mundurowych wspomnianej szkoły poprowadzi Rafał Ludwikowski (Muzeum w Tarnowskich Górach).

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej

Spotkanie z harcerzami na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach, 31 maja 2021 r.

31 maja 2021 r. harcerki i harcerze Hufca ZHP Powiatu Tarnogórskiego im. Powstańców Śląskich brali udział w zwiadzie. Jego celem było odwiedzenie grobów powstańców śląskich i miejsc pamięci na terenie naszego powiatu związanych z insurekcjami z lat 1919–1921 oraz zapalenie przy nich zniczy i złożenie kwiatów. Po zakończeniu zwiadu w siedzibie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach odbyła się prelekcja Zbigniewa Gołasza (Muzeum w Gliwicach) poświęcona Robertowi Oszkowi. Przeprowadzono także zajęcia strzeleckie, a przybyłych podjęto polowym poczęstunkiem. Było to kolejne spotkanie realizowane w ramach projektu OBCHODY SETNEJ ROCZNICY III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO: „RETROSPEKCJA–ROZEGRAJ POWSTANIE” współfinansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach otwartego konkursu ofert „WDZIĘCZNI BOHATEROM POWSTAŃ ŚLĄSKICH”. Zajęcia przygotowano przy współpracy z Muzeum w Tarnowskich Górach. Pomysłodawcą zorganizowania zwiadu i spotkania był dr Leonard Woźnica, skarbnik Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej

Zajęcia na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach, 25 i 28 maja 2021 r.

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach przy współpracy z Muzeum w Tarnowskich Górach rozpoczęło zajęcia z młodzieżą stanowiące kolejny element programu OBCHODY SETNEJ ROCZNICY III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO: „RETROSPEKCJA – ROZEGRAJ POWSTANIE”. Jest to zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach otwartego konkursu ofert „WDZIĘCZNI BOHATEROM POWSTAŃ ŚLĄSKICH”. Honorowy patronat nad całym projektem objęli Starosta Tarnogórski – Krystyna Kosmala oraz Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry – Arkadiusz Czech.

Zajęcia na strzelnicy poprzedziło już sześć spotkań, podczas których prelegenci dr Krzysztof Gwóźdź (I wiceprezes bractwa oraz pracownik Muzeum w Tarnowskich Górach) i dr Sebastian Rosenbaum (Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach) przybliżyli uczniom klas mundurowych Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach zagadnienia związane z okresem plebiscytowym na terenie powiatu tarnogórskiego. Ze względu na panującą sytuację epidemiczną część zajęć przeprowadzono online. 8 czerwca 2021 r. kolejne trzy lekcje, poświęcone III powstaniu śląskiemu, poprowadzi Rafał Ludwikowski z tarnogórskiego Muzeum.

25 i 28 maja 2021 r. na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach gościły klasy II b i I b z Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach. Przeprowadzono zajęcia strzeleckie, a bracia kurowi Adam Flak i Sylwester Dubas przygotowali wystawę broni. Naszych gości podjęto polowym poczęstunkiem. W organizację spotkań zaangażowali się także inni członkowie naszego towarzystwa, czyli aktualny król kurkowy Marek Sławik, strzelmistrz Zbigniew Fryc, Grzegorz Gawinek i II wiceprezes Czesław Jata.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej

OBCHODY SETNEJ ROCZNICY III POWSTANIA ŚLASKIEGO: „RETROSPEKCJA – ROZEGRAJ POWSTANIE”, 5 czerwca 2021 r.

W bieżącym roku mija setna rocznica istotnych dla Górnego Śląska wydarzeń, czyli plebiscytu oraz III powstania śląskiego. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach przy współpracy z Muzeum w Tarnowskich Górach postanowiło przypomnieć ich tarnogórskie aspekty realizując cykl wydarzeń jako OBCHODY SETNEJ ROCZNICY III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO: „RETROSPEKCJA – ROZEGRAJ POWSTANIE”. Jest to zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach otwartego konkursu ofert „WDZIĘCZNI BOHATEROM POWSTAŃ ŚLĄSKICH”. Honorowy patronat nad projektem objęli Starosta Tarnogórski – Krystyna Kosmala oraz Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry – Arkadiusz Czech.

Pierwsze wydarzenie, czyli grę miejską „RETROSPEKCJA – ROZEGRAJ POWSTANIE”, mamy już za sobą. Losowanie nagród i wyróżnień odbyło się 23 maja 2021 r. Główna część tarnogórskich obchodów upamiętniających setną rocznicę III powstania śląskiego odbędzie się 5 czerwca. Rozpoczną się one o godzinie 11.00 w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła mszą świętą za powstańców śląskich. Po jej zakończeniu złożone zostaną wieńce i kwiaty przy znajdującej się na elewacji świątyni tablicy pamiątkowej. Na godzinę 12.15 zaplanowano na Rynku koncert „Tobie Polsko” w wykonaniu Koncertowej Orkiestry Dętej Power of Winds, po którym odbędzie się wernisaż wystawy plenerowej „Tarnowskie Góry w okresie plebiscytu i III powstania śląskiego”. Będzie ją można oglądać na tarnogórskim Rynku do połowy lipca br. 5 czerwca 2021 r. na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach (ul. Towarowa 6) odbędzie się także piknik i turniej strzelecki. Rozpoczną się one o 14.00, a o 16.00 wręczone zostaną nagrody i wyróżnienia finalistom gry miejskiej. Zaplanowano także szereg atrakcji. Wśród nich należy wspomnieć o ekspozycjach pamiątek powstańczych oraz broni, w tym także czarnoprochowej. Pierwszą z nich przygotuje Grupa Rekonstrukcji Historycznej Powstań Śląskich „Weteran”, a drugą Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach.

Ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z COVID-19 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu, zaś udział w pikniku i turnieju strzeleckim będzie możliwy tylko z zaproszeniami. W ramach projektu zamierzamy jednak w lipcu i sierpniu przygotować jeszcze trzy tego typu spotkania, o których poinformujemy za pośrednictwem naszej strony internetowej (www.kbs.tgory.pl), mediów społecznościowych i naszych patronów medialnych.

Film promujący wystawę plenerową: https://www.facebook.com/muzeumtg/videos/179107507350610

Regulamin turnieju.

Rozstrzygnięcie gry miejskiej „Retrospekcja – Rozegraj Powstanie”, 23 maja 2021 r.

Mamy już za sobą pierwsze wydarzenie w ramach projektu OBCHODY III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO: „RETROSPEKCJA – ROZEGRAJ POWSTANIE”. Jest to zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach otwartego konkursu ofert „WDZIĘCZNI BOHATEROM POWSTAŃ ŚLĄSKICH”. Grę miejską przygotowało Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach razem z Muzeum w Tarnowskich Górach pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Tarnogórskiego – Krystyny Kosmali i Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry – Arkadiusza Czecha.

23 maja 2021 r. w Muzeum w Tarnowskich Górach odbyło się losowanie trzech nagród głównych i siedmiu wyróżnień. Oto jego wyniki (w nawiasach podano numery startowe uczestników gry miejskiej): I nagroda (21), II nagroda (14), III nagroda (43); I wyróżnienie (1), II wyróżnienie (41), III wyróżnienie (3), IV wyróżnienie (8), V wyróżnienie (34), VI wyróżnienie (28), VII wyróżnienie (2).

Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone o godzinie 16.00 podczas pikniku na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach (ul. Towarowa 6), który odbędzie się 5 czerwca 2021 r. W przypadku jego odwołania lub nieobecności na pikniku osób wylosowanych, nagrody i wyróżnienia będzie można odebrać, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, w Muzeum w Tarnowskich Górach w terminie od 7 do 30 czerwca 2021 r.

Wśród nagród głównych znajdują się między innymi vouchery uprawniające do wizyty na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach, bilety do Zabytkowej Kopalni Srebra, wejściówki do Muzeum w Tarnowskich Górach z oprowadzaniem oraz publikacje, m.in. „Słownik Powstań Śląskich” (t. 1–2) oraz pamiątki i wydawnictwa ufundowane przez Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, jak również publikacje Muzeum w Tarnowskich Górach. Wśród wyróżnień znajdują się wydawnictwa dotyczące historii naszego miasta oraz souveniry.

Pozostałych uczestników gry miejskiej zaprosimy także na pikniki połączone z prelekcjami poświęconymi zagadnieniom plebiscytu i III powstania śląskiego. Będą one miały miejsce w kompleksie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. Dwa z nich odbędą się w lipcu, a trzeci w sierpniu. Ze względu na obowiązujące ograniczenia pandemiczne będziemy się kontaktować z uczestnikami gry, aby mogli oni w sposób bezpieczny i komfortowy spędzić wspólnie czas w naszym obiekcie.

Film z losowania: https://www.facebook.com/muzeumtg/videos/498788261243764

OBCHODY SETNEJ ROCZNICY III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO: „RETROSPEKCJA – ROZEGRAJ POWSTANIE”

W bieżącym roku mija setna rocznica istotnych dla Górnego Śląska wydarzeń, czyli plebiscytu oraz III powstania śląskiego. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach przy współpracy z Muzeum w Tarnowskich Górach postanowiło przypomnieć ich tarnogórskie aspekty realizując cykl wydarzeń jako OBCHODY SETNEJ ROCZNICY III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO: „RETROSPEKCJA – ROZEGRAJ POWSTANIE”. Jest to zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach otwartego konkursu ofert „WDZIĘCZNI BOHATEROM POWSTAŃ ŚLĄSKICH”. Honorowy patronat nad projektem objęli Starosta Tarnogórski Krystyna Kosmala oraz Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry – Arkadiusz Czech.

Wydarzenie rozpoczynamy już 15 maja 2021 r. grą miejską „Retrospekcja – Rozegraj Powstanie” szlakiem ludzi i tarnogórskich miejsc związanych z plebiscytem i III powstaniem śląskim. Do jej udziału będzie można zarejestrować się w Muzeum w Tarnowskich Górach zgodnie z terminami określonymi w regulaminie udostępnionym na stronach Internetowych organizatorów (www.kbs.tgory.pl i www.muzeumtg.pl). Główne obchody rocznicowe planujemy zorganizować 5 czerwca 2021 r. Rozpoczną się one o godzinie 11.00 w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła mszą świętą za powstańców śląskich. Po jej zakończeniu złożone zostaną wieńce i kwiaty przy tablicy pamiątkowej. Tego dnia na Rynku będzie miał miejsce wernisaż wystawy plenerowej „Tarnowskie Góry w okresie plebiscytu i III powstania śląskiego”. Tam także zamierzamy zorganizować pokaz repliki wozu pancernego „Korfanty” z udziałem grup rekonstrukcji historycznych, koncert oraz piknik i turniej strzelecki w kompleksie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach przy ul. Towarowej 6. W ramach projektu przewidujemy również przeprowadzenie do końca czerwca cyklu spotkań z młodzieżą oraz w lipcu i sierpniu trzech otwartych, skierowanych do tarnogórzan. Będą one miały formę pikników połączonych z prelekcjami i strzelaniami.

Zdajemy sobie sprawę, że obowiązują nas wszystkich ograniczenia pandemiczne i być może będziemy musieli zrezygnować z części zaplanowanych wydarzeń, a część zrealizować w przestrzeni Internetu. Obecnie możemy nakreślić program projektu. Będziemy jednak informować Państwa na bieżąco o podejmowanych przez nas działaniach za pośrednictwem stron internetowych Kurkowego Bractwa Strzeleckiego i Muzeum w Tarnowskich Górach oraz naszych patronów medialnych: TVP3 KATOWICE, Polskiego Radia Katowice, Radia Piekary, Tygodnika „Gwarek”, dwumiesięcznika „Montes Tarnovicensis”.

GRA MIEJSKA „RETROSPEKCJA – ROZEGRAJ POWSTANIE” 15 – 22 maja 2021 r.

Zapraszamy do udziału w grze miejskiej „RETROSPEKCJA – ROZEGRAJ POWSTANIE”, która nawiązuje do przebiegu III powstania śląskiego w Tarnowskich Górach.

Przedsięwzięcie realizowane jest wraz z Muzeum w Tarnowskich Górach. Honorowego patronatu udzielili Krystyna Kosmala Starosta Powiatu Tarnogórskiego i Arkadiusz Czech Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry. Gra realizowana jako element zadania publicznego OBCHODY SETNEJ ROCZNICY III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO: „RETROSPEKCJA –ROZEGRAJ POWSTANIE” współfinansowanego przez MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ w ramach otwartego konkursu ofert „WDZIĘCZNI BOHATEROM POWSTAŃ ŚLĄSKICH”.

Aby wziąć udział w grze należy odebrać w Muzeum w Tarnowskich Górach materiały w postaci mapy i karty uczestnika oraz posiadać mobilne urządzenie z dostępem do Internetu. Wydawanie map i kart, których liczba jest ograniczona, rozpocznie się w sobotę, 15 maja br. o godzinie 12:00 i potrwa do godziny 16:00. W kolejnych dniach zaplanowano następujące godziny wydawania materiałów: 16 maja (niedziela), 12:00–16:30, 17–21 maja (poniedziałek –piątek), 10:00–15:30, 22 maja (sobota), 10:00–14:30. W ciągu tych dni należy również zwrócić wypełnione karty. Losowanie nagród odbędzie się 23 maja o godzinie 15.00 i będzie transmitowane online, a ich wręczenie 5 czerwca o godz. 16.00 podczas pikniku na terenie strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach (ul. Towarowa 6).

Wśród nagród znalazły się vouchery uprawniające do wizyty na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach, bilety do Zabytkowej Kopalni Srebra, wejściówki na zwiedzanie Muzeum w Tarnowskich Górach z pracownikiem oraz publikacje, m.in. Słownik Powstań Śląskich (t. 1 – 2).

Chętnych do udziału w grze prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Pogrzeb Brata Kurkowego Marka Kromkowskiego

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 23 kwietnia 2021 r. odszedł na wieczną służbę nasz Brat Kurkowy Marek Kromkowski. W 1997 r. znajdował się on w gronie założycieli naszej organizacji, w 2004 r. został jej Królem Kurkowym, a następnie w latach 2010–2012 jako mistrz ceremoniału był członkiem Zarządu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach. Pogrzeb śp. Marka Kromkowskiego odbędzie się 6 maja 2021 r. o godzinie 9.15 w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach.