Archiwum Wiadomości z 2012

8 września 2012 - KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY z Zawodów Strzeleckich z dnia 8 września 2012 roku Strzelanie z broni sportowej Strzelanie o „Srebrnego Gwarka” i „Szablę Hetmana” główne obchody XV-lecia bractwa Kliknij tutaj by pobrać pełną treść jako plik PDF

8-9 września 2012 - Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach zaprasza na uroczyste zawody które odbędą się w ramach czwartej imprezy z okazji obchodów jubileuszu 15-lecia reaktywacji Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach oraz pochód historyczny z okazji „Dni Tarnogórskich Gwarków” w Tarnowskich Górach 8-9 września 2012 roku Kliknij tutaj by pobrać pełną treść jako plik PDF

24 – 26 sierpnia 2012 Tarnogórzanie na XVII Spotkaniu EGS w Tucholi

Liczna delegacja Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach, którego przedstawiciele brali udział już we wcześniejszych zjazdach strzelców ze Starego Kontynentu w Krakowie (1998), holenderskim Heeswijk (2006) i belgijskim Kinrooi (2009), udała się także do Tucholi. W święcie uczestniczyli: Władysław Batoryna, Stanisław Flak, Grzegorz Gawinek, Krzysztof Gwóźdź, Andrzej Janicki, Czesław Jata, Krzysztof Koszowski, Zbigniew Madeja, Krzysztof Sakiewicz, Jacek Wicher, Leonard Woźnica.
Najważniejszą imprezą organizowaną podczas zjazdów jest strzelanie o tytuł króla EGS. W ostatnim dziesięcioleciu godność ta została zdobyta aż dwukrotnie przez Polaków: Romana Rybackiego z Rawicza (2003) i Tadeusza Żyłę z Pszczyny (2006; aktualny prezes Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP i członek honorowy tarnogórskiej organizacji). W tym najważniejszym dla członków EGS turnieju mogą brać udział wyłącznie aktualni królowie poszczególnych bractw, jak też federacji zrzeszających towarzystwa strzeleckie na szczeblach regionów i krajów. W zawodach królewskich tarnogórzan reprezentował dwukrotny król Okręgu Śląskiego Zjednoczenia i obecny król kurkowy naszego Bractwa – Jacek Wicher. Zwycięzcą XVII Spotkania EGS został Toon Weiytmanns z Udenhout w Holandii.
Dla tarnogórzan zjazd w Tucholi był przede wszystkim ważny ze względu na odznaczenie Europejskim Orderem Zasługi Św. Sebastiana – hetmana Andrzeja Janickiego. Tym samym został on zaliczony do grona osób tworzących Europejski Zakon Rycerski Św. Sebastiana, działający od 1985 r. przy EGS. Podczas inwestytury, która miała miejsce 24 sierpnia 2012 r. na Mszy Świętej w kościele Bożego Ciała w Tucholi, obok Andrzeja Janickiego do grona rycerzy zgromadzenia zaliczeni zostali także inni śląscy bracia, tj. hetman Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego – Jan Świgost oraz Jerzy Muszer z Żor. Orderem wyróżniane są osoby szczególnie zasłużone dla ruchu strzeleckiego, a zarazem mające wkład w rozwój duchowy jedności Europy opartej na chrześcijańskich wartościach i tradycjach. GALERIA ZDJĘĆ

13 maja 2012 - Finisaż opolskiej edycji wystawy W jedności siła. Historia i tradycje bractw strzeleckich z terenów województw śląskiego i Opolskiego

13 maja 2012 roku odbył się w Opolu finisaż wystawy poświęconej bractwom strzeleckim z terenów Opolszczyzny i województwa
śląskiego. Wystawa po raz pierwszy prezentowana była w Muzeum w Tarnowskich Górach, a jej komisarzem jest kustosz wspomnianej
placówki i tarnogórski brat kurkowy dr Krzysztof Gwoźdź. W Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu ekspozycję można było zwiedzać od
24 lutego do 20 maja 2012 roku.
Podczas finisażu na głównych ulicach starówki w Opolu podziwiać można było barwną paradę z udziałem braci kurkowych z całego
Śląska, z których większość zrzeszona jest w Okręgu Śląskim Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Patronat honorowy nad
imprezą objął Tadeusz Żyła prezes wspomnianej regionalnej struktury Zjednoczenia, która swym zasięgiem obejmuje współczesne tereny
województw: śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. W imprezie brała także udział delegacja Kurkowego Bractwa Strzeleckiego: Andrzej
Janicki (hetman/prezes), Krzysztof Gwóźdź (kasztelan/wiceprezes), Zbigniew Madeja.

11 maja 2012 - Nagroda Orła i Róży dla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach

11 maja 2012 r. w Sali Sesyjnej Rady Powiatu w Tarnowskich Górach odbyło się wręczenie Nagród Orła i Róży . Wspomniane wyróżnienie
zostało ustanowione w 2003 r., aby uhonorować osoby i organizacje, które prowadzą aktywną działalność na rzecz powiatu tarnogórskiego.
W bieżącym roku postanowiono przyznać tę zaszczytną nagrodę m.in. Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu w Tarnowskich Górach
obchodzącemu w 2012 r. jubileusz 15-lecia wznowienia działalności. Wniosek w tej sprawie złożył Andrzej Fiała Przewodniczący Rady
Powiatu i Kapituły przyznającej Nagrodę. W uzasadnieniu podkreślono, że Bractwo otrzymało ją za: podejmowane działania na rzecz
lokalnej społeczności z zakresu ochrony dziedzictwa kulturalnego, odnoszone sukcesy strzeleckie i związane z nimi działania na rzecz
promocji Miasta Tarnowskie Góry, Powiatu Tarnogórskiego i regionu w kraju i za granicą (...). Organizacja, nawiązując do swej bogatej
przeszłości, angażuje się w różnego typu przedsięwzięcia społeczno kulturalne, uczestniczy między innym w dorocznym Pochodzie
Gwarkowskim, krzewi wiedzę historyczną, integruje społeczność lokalną i prowadzi przedsięwzięcia charytatywne .
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach pragnie przede wszystkim podziękować wnioskodawcy i Kapitule Nagrody Orła i
Róży za przyznane wyróżnienie oraz wszystkim, którzy poparli tę inicjatywę, tj.: Burmistrzowi Tarnowskich Gór Arkadiuszowi
Czechowi, Dyrekcji Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, Instytutowi Tarnogórskiemu i
Muzeum Instytutu w Tarnowskich Górach, Oddziałowi Miejskiemu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Ośrodkowi
Szkoleniowo-Historycznemu Polskich Drużyn Strzeleckich w Tarnowskich Górach, Powiatowej Komendzie Policji w Tarnowskich Górach,
Muzeum w Tarnowskich Górach, Stowarzyszeniu Serdeczni , Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, Zarządowi Rejonowemu
Ligi Obrony Kraju w Tarnowskich Górach. GALERIA ZDJĘĆ
Uchwała Nr XXII/244/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie przyznania nagrody "Orła i Róży” dla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach Plik PDF

28 kwietnia 2012 - Jubileuszowe strzelanie królewskie z okazji obchodów 15-lecia reaktywacji Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach

28 kwietnia 2012 r. odbyło się strzelanie o tytuł jubileuszowego króla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach.
Godność tę wywalczył Jacek Wicher, aktualny I marszałek Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP.
Tarnogórskimi marszałkami w br. zostali: Krzysztof Gwóźdź (I) i Adam Flak (II). Po zakończeniu turnieju królewskiego, w ramach
obchodów jubileuszu 15-lecia wznowienia działalności przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach, odbyły się zawody
z okazji Otwarcia Sezonu Okręgu Śląskiego Zjednoczenia.

KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY
z Zawodów Strzeleckich z dnia 28 kwietnia 2012 roku Strzelanie z broni
sportowej Otwarcie Sezonu Okręgu Śląskiego promocja Monografii KBS
Tarnowskie Góry

1. Konkurencja: Karabin sportowy bocznego zapłonu.
miejsce /nazwisko i imię /bractwo /ilość punktów /
1. Winiatorski Zbigniew Żory 39 ;2. Wicher Jacek Tarnowskie Góry 37 ;3. Miś Jerzy Rybnik 36 ;4. Flak Adam Tarnowskie Góry 35 ;5.
Muszer Jerzy Żory 32 ;6. FurczykPiotr Pszczyna 32 ;7. Koszowski Krzysztof Tarnowskie Góry 31 ;8. Wołaszczuk Andrzej Ruda Śląska 31
;9. Witkowski Zdzisław Tarnowskie Góry 30 ;10. Madeja Zbigniew Tarnowskie Góry 29 ;11. Gwóźdź Krzysztof Tarnowskie Góry 25 ;12.
Rutkowski Zdzisław Żory 25 ;13. Kurek Piotr Rybnik 23 ;14. Borkowiec Jerzy Bytom 22 ;15. Szczepkowski Wojciech Tarnowskie Góry 22
;16. Ekielski Andrzej Ruda Śląska 21 ;17. Gawinek Grzegorz Tarnowskie Góry 20 ;18. Sławik Marek Tarnowskie Góry 19 ;19. Pilot Andrzej
Tarnowskie Góry 18 ;20. Jarosz Andrzej Tarnowskie Góry 17 ;21. Batoryna Władysław Tarnowskie Góry 14 ;22. Janicki Andrzej
Tarnowskie Góry 14 ;23. Jata Czesław Tarnowskie Góry 13 ;24. Kromkowski Zdzisław Tarnowskie Góry 13 ;25. Pyla Marek Tarnowskie
Góry 12 ;26. Kliber Łukasz Tarnowskie Góry 11 ;27. Socha Bogusław Żory 10 ;28. Augustyn Lesław Tarnowskie Góry 10 ;29. Woźnica
Leonard Tarnowskie Góry 8 ;30. Zamojski Andrzej Bytom 8 ;31. Tereszyński Krzysztof Ruda Śląska 7 ;32. Majchrzak Adam Zabrze 7 ;33.
Kromkowski Marek Tarnowskie Góry 6 ;34. Świgost Jan Bytom 6 ;35. Koszowski Gerard Tarnowskie Góry 4 ;36. Sakiewicz Krzysztof
Tarnowskie Góry 4 ;37. Gren Eugeniusz Ruda Śląska 4 ;38. Wroński Marek Tarnowskie Góry 4 ;39. Gębka Arkadiusz 0 ;40. Szroeter Janusz
Tarnowskie Góry 0 ;41. Detko Jan Ruda Śląska 0
FINAŁ Konkurencja: Karabin sportowy bocznego zapłonu.
Tarcza drewniana kołowana jeden strzał, odległość 50m, postawa stojąca.
miejsce /nazwisko i imię /bractwo /
1 Furczyk Piotr Pszczyna ;2 Wicher Jacek Tarnowskie Góry ;3 Madeja Zbigniew Tarnowskie Góry ;4 Miś Jerzy Rybnik ;5 Witkowski
Zdzisław Tarnowskie Góry ;6 Flak Adam Tarnowskie Góry ;7 Koszowski Krzysztof Tarnowskie Góry ;8 Muszer Jerzy Żory ;9
Winiatorski Zbigniew Żory ;10 Gwóźdź Krzysztof Tarnowskie Góry ;- Wołoszczuk Andrzej Ruda Śląska
Przewodniczący Kom. Klasyfikacyjnej Sławik Marek sędzia kl. III
2. Konkurencja: Pistolet sportowy bocznego zapłonu.
miejsce /nazwisko i imię /bractwo /ilość punktów
1. Miś Jerzy Rybnik 48;2. Socha Bogusław Żory 46;3. Winiatorski Zbigniew Żory 46 ;4. Flak Adam Tarnowskie Góry 46 ;;5. Kromkowski
Zdzisław Tarnowskie Góry 45 ;6. Sławik Marek Tarnowskie Góry 45 ;7. Wicher Jacek Tarnowskie Góry 45 ;8. Koszowski Krzysztof
Tarnowskie Góry 43 ;9. Rutkowski Zdzisław Żory 43 ;10. Borkowiec Jerzy Bytom 42 ;11. Zamojski Andrzej Bytom 42 ;12. Kromkowski
Marek Tarnowskie Góry 40 ;13. Muszer Jerzy Żory 40 ;14. Szczepkowski Wojciech Tarnowskie Góry 40 ;15. Majchrzak Adam Zabrze 40
;16. Madeja Zbigniew Tarnowskie Góry 39 ;17. Gawinek Gzegorz Tarnowskie Góry 39 ;18. Koszowski Gerard Tarnowskie Góry 38 ;19.
Szroeter Janusz Tarnowskie Góry 38 ;20. Augustyn Lesław Tarnowskie Góry 38 ;21. Wołaszczuk Andrzej Ruda Śląska 37 ;22. Kurek Piotr
Rybnik 37 ;23. Witkowski Zdzisław Tarnowskie Góry 36 ;24. Świgost Jan Bytom 35 ;25. Janicki Andrzej Tarnowskie Góry 34 ;26. Kliber
Łukasz Tarnowskie Góry 34 ;27. FurczykPiotr Pszczyna 34 ;28. Pilot Andrzej Tarnowskie Góry 31 ;29. Pyla Marek Tarnowskie Góry 27
;30. Batoryna Władysław Tarnowskie Góry 24 ;31. Sakiewicz Krzysztof Tarnowskie Góry 24 ;32. Ekielski Andrzej Ruda Śląska 24 ;33.
Tereszyński Krzysztof Ruda Śląska 16 ;34. Wroński Marek Tarnowskie Góry 13 ;35. Jarosz Andrzej Tarnowskie Góry 10
;36. Woźnica Leonard Tarnowskie Góry 8 ;37. Jata Czesław Tarnowskie Góry 7 ;38. Gren Eugeniusz Ruda Śląska 6 ;39. Gwóźdź Krzysztof
Tarnowskie Góry 3 ;40. Gębka Arkadiusz 0 ;41. Detko Jan Ruda Śląska 0
FINAŁ Konkurencja: Pistolet sportowy bocznego zapłonu.
Tarcza drewniana kołowana jeden strzał, odległość 25m, postawa stojąca.
miejsce/ nazwisko i imię/ bractwo
1 Winiatorski Zbigniew Żory; 2 Miś Jerzy Rybnik; 3 Zamojski Andrzej Bytom; 4 Kromkowski Zdzisław Tarnowskie Góry; 5 Flak Adam
Tarnowskie Góry; 6 Borkowiec Jerzy Bytom; 7 Sławik Marek Tarnowskie Góry; 8 Socha Bogusław Żory; 8 Rutkowski Zdzisław Żory;
9 Koszowski Krzysztof Tarnowskie Góry; 10 Wicher Jacek Tarnowskie Góry
Przewodniczący Kom. Klasyfikacyjnej Sławik Marek sędzia kl. III
Konkurencje zostały przeprowadzone zgodnie z regulaminem zawodów:
1. Karabin bocznego zapłonu (kal. 5,6 mm), tarcza olimpijska TS 1 (20x20), postawa stojąca (z wolnej ręki), odległość 50m, 3 strzały próbne w
czasie 3min. i 5 strzałów w czasie 5min.
2. Pistolet bocznego zapłonu (kal. 5,6 mm), tarcza olimpijska TS 4 (50x50), postawa stojąca, odległość 25m, 3 strzały próbne w czasie 3min. i 5
strzałów w czasie 5min.
Skład Sędziowski:
Delegat Obserwator Dąbkowski Marian sędzia kl. P (leg. nr 1439/P/07); Kierownik Zawodów Janicki Andrzej ; Sędzia Główny Zawodów
Koszowski Krzysztof sędzia kl. III (leg. nr 2717/III/08); Przewodniczący Kom. Klasyfikacyjnej Sławik Marek sędzia kl. III (leg. nr 2736/III/08)
Sędzia Biura Obliczeń Okoń Jan sędzia kl. III (leg. nr 3102/III/09); Sędzia Główny Konkurencji: Karabin sportowy bocznego zapłonu
Koszowski Krzysztof; Sędzia Stanowiskowy Szroeter Janusz sędzia kl. III (leg. nr 2741/III/08); Sędzia Główny Konkurencji: Pistolet
sportowy bocznego zapłonu Koszowski Krzysztof ; Sędzia Stanowiskowy Szroeter Janusz sędzia kl. III (leg. nr 2741/III/08)
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów oraz protokółów z zakończonych konkurencji.
Liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym. Protestów nie wnoszono.
DELEGAT OBSERWATOR SĘDZIA GŁÓWNY
Dąbkowski Marian Koszowski Krzysztof , sędzia kl. P sędzia kl. III
Tarcza Charytatywna
1. Jacek Wicher (Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach)
2. Jerzy Miś (Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika)
3. Piotr Furczyk (Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie)

28 kwietnia 2012 - Otwarcie Sezonu Strzeleckiego Okręgu Śląskiego Zjednoczenia KBS RP, oraz na strzelanie o tytuł jubileuszowego Króla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach zaprasza na Otwarcie Sezonu Strzeleckiego Okręgu Śląskiego Zjednoczenia KBS
RP oraz na strzelanie o tytuł jubileuszowego Króla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach, które odbędą się w ramach
trzeciej imprezy z okazji obchodów jubileuszu 15-lecia reaktywacji Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach
Program: 9.00 Strzelanie o tytuł Króla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach (tylko członkowie Bractwa
tarnogórskiego) 10.30 rozpoczęcie zawodów strzeleckich Otwarcia Sezonu Strzeleckiego Okręgu Śląskiego Strzelanie do tarczy
charytatywnej Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach. Opłata dodatkowa 10zł;
Eliminacje: Karabin sportowy (boczny zapłon, kal. 5,6 mm) : a) Tarcza olimpijska 20x20 (TS-1 ); b) Postawa stojąca, z wolnej ręki, nie
dopuszcza się z korzystania z pasów; c) Odległość 50m; d) Strzały 3 w czasie 3 minut; e) Broń i amunicja własna lub organizatora.
Finał: Karabin sportowy (boczny zapłon, kal. 5,6 mm): a) Tarcza drewniana malowana; b) Postawa stojąca, z wolnej ręki, nie dopuszcza się
z korzystania z pasów; c) Odległość 50 m; d) Jeden strzał do tarczy kołkowanej w czasie nieograniczonym; e) Broń i amunicja własna lub
organizatora.
Klasyfikacja: 1) Podczas zawodów prowadzi się klasyfikację indywidualną bez względu na wiek i płeć zawodnika.; 2) Miejsce zawodnika
określa suma uzyskanych punktów trzech przestrzelin.; 3) Do finału wchodzi dziesięciu najlepszych strzelców wyłonionych drogą eliminacji.
Nagrody i wyróżnienia: 1) Za zajęcie I miejsca tarcza drewniana malowana, dyplom.; 2) Za zajęcie II i III miejsca dyplom.
Opłata za udział w zawodach strzeleckich z poczęstunkiem brackim wynosi 60zł.
Zawody są zgłoszone do kalendarza strzelań OZSS z delegatem obserwatorem technicznym PZSS.
Prosimy o podanie ilości braci uczestniczących w imprezie w terminie do 23 kwietnia 2012r.
Informacji udzielają i zgłoszenia w zawodach przyjmują: Brat Hetman Andrzej Janicki nr tel. 600 366 628; Brat Strzelmistrz Jacek Wicher nr
tel. 601 866 116; Brat Sekretarz Krzysztof Koszowski nr tel. 602 481 038
Strzelanie do tarczy karabinowej
Otwarcia Sezonu Strzeleckiego Okręgu Śląskiego KBS RP
Cel zawodów: 1) Popularyzacja strzelectwa sportowego wśród Braci Kurkowych; 2) Integracja Brackiego środowiska strzeleckiego.
3) Kontynuacja tradycji strzelań okolicznościowych.
Organizator zawodów: Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach.
Termin i miejsce zawodów: 28.04.2012r. (sobota), godzina 10.30; strzelnica Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach ul.
Towarowa 6.
Uczestnictwo: 1) Do udziału w zawodach mogą przystępować Bracia Kurkowi oraz zaproszeni goście . 2) Od uczestników zawodów
wymaga się znajomości i przestrzegania przepisów posługiwania się bronią palną oraz bezpiecznego przebywania na strzelnicy.
3) Podczas części oficjalnej zawodów (otwarcie, finał, wręczanie nagród itd.) zawodnika obowiązuje kompletny oficjalny strój swego
Bractwa.
Program zawodów:
Eliminacje:
Karabin sportowy (boczny zapłon, kal. 5,6 mm): a) Tarcza olimpijska 20x20 (TS-1); b) Postawa stojąca, z wolnej ręki, nie dopuszcza się z
korzystania z pasów; c) Odległość 50m; d) Strzały próbne 3 w czasie 3 minut i 5 strzałów w czasie 5 minut; e) Broń i amunicja własna lub
organizatora.
Finał:
Karabin sportowy (boczny zapłon, kal. 5,6 mm): a) Tarcza drewniana malowana; b) Postawa stojąca, z wolnej ręki, nie dopuszcza się z
korzystania z pasów; c) Odległość 50 m; d) Jeden strzał do tarczy kołkowanej w czasie nieograniczonym; e) Broń i amunicja własna lub
organizatora.
Klasyfikacja: 1) Podczas zawodów prowadzi się klasyfikację indywidualną bez względu na wiek i płeć zawodnika. 2) Miejsce zawodnika
określa suma uzyskanych punktów pięciu najlepszych przestrzelin z ośmiostrzałowej serii. 3) Do finału dopuszcza się tylko członków
Kurkowych Bractw Strzeleckich. 4) Do finału wchodzi dziesięciu najlepszych strzelców wyłonionych drogą eliminacji. 5) Gdy uzyskano tą
samą ilość punktów o kolejności decyduje regulamin PZSS dla danej konkurencji.
Nagrody i wyróżnienia: 1) Za zajęcie I miejsca tarcza drewniana malowana, puchar, dyplom. 2) Za zajęcie II i III miejsca puchar, dyplom.
3) Za zajęcie IV X miejsca dyplomy.
Strzelanie do tarczy pistoletowej
Otwarcia Sezonu Strzeleckiego Okręgu Śląskiego KBS RP
Cel zawodów: 1) Popularyzacja strzelectwa sportowego wśród Braci Kurkowych. 2) Integracja Brackiego środowiska strzeleckiego.
3) Kontynuacja tradycji strzelań okolicznościowych.
Organizator zawodów: Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach..
Termin i miejsce zawodów: 28.04.2012r. (sobota), godzina 10.30; strzelnica Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach ul.
Towarowa 6.
Uczestnictwo: 1) Do udziału w zawodach mogą przystępować Bracia Kurkowi oraz zaproszeni goście. 2) Od uczestników zawodów
wymaga się znajomości i przestrzegania przepisów posługiwania się bronią palną oraz bezpiecznego przebywania na strzelnicy.
3) Podczas części oficjalnej zawodów (otwarcie, finał, wręczanie nagród itd.) zawodnika obowiązuje kompletny oficjalny strój swego Bractwa.
Program zawodów:
Eliminacje:
Pistolet (rewolwer) sportowy (boczny zapłon, kal. 5,6 mm) a) Tarcza olimpijska 50x50 (TS-4); b) Postawa stojąca, można strzelać oburącz;
c) Odległość 25m; d) Strzały próbne 3 w czasie 3 minut i 5 strzałów w czasie 5 minut; e) Broń i amunicja własna lub organizatora.
Finał:
Pistolet (rewolwer) sportowy (boczny zapłon, kal. 5,6 mm): a) Tarcza drewniana malowana; b) Postawa stojąca, można strzelać oburącz;
c) Odległość 25 m; d) Jeden strzał do tarczy kołkowanej w czasie nieograniczonym; e) Broń i amunicja własna lub organizatora.
Klasyfikacja: 1) Podczas zawodów prowadzi się klasyfikację indywidualną bez względu na wiek i płeć zawodnika. 2) Miejsce zawodnika
określa suma uzyskanych punktów pięciu najlepszych przestrzelin z ośmiostrzałowej serii. 3) Do finału dopuszcza się tylko członków
Kurkowych Bractw Strzeleckich 4) Do finału wchodzi dziesięciu najlepszych strzelców wyłonionych drogą eliminacji. 5) Gdy uzyskano tą
samą ilość punktów o kolejności decyduje regulamin PZSS dla danej konkurencji.
Nagrody i wyróżnienia: 1) Za zajęcie I miejsca tarcza drewniana malowana, puchar, dyplom. 2) Za zajęcie II i III miejsca puchar, dyplom.
3) Za zajęcie IV X miejsca dyplomy.
Strzelanie do tarczy charytatywnej
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach.
Opłata dodatkowa 10zł;
Eliminacje:
Karabin sportowy (boczny zapłon, kal. 5,6 mm) : a) Tarcza olimpijska 20x20 (TS-1 ); b) Postawa stojąca, z wolnej ręki, nie dopuszcza się z
korzystania z pasów; c) Odległość 50m; d) Strzały 3 w czasie 3 minut; e) Broń i amunicja własna lub organizatora.
Finał:
Karabin sportowy (boczny zapłon, kal. 5,6 mm): a) Tarcza drewniana malowana; b) Postawa stojąca, z wolnej ręki, nie dopuszcza się z
korzystania z pasów; c) Odległość 50 m; d) Jeden strzał do tarczy kołkowanej w czasie nieograniczonym; e) Broń i amunicja własna lub
organizatora.
Klasyfikacja: 1) Podczas zawodów prowadzi się klasyfikację indywidualną bez względu na wiek i płeć zawodnika. 2) Miejsce zawodnika
określa suma uzyskanych punktów trzech przestrzelin. 3) Do finału wchodzi dziesięciu najlepszych strzelców wyłonionych drogą eliminacji.
Nagrody i wyróżnienia: 1) Za zajęcie I miejsca tarcza drewniana malowana, dyplom. 2) Za zajęcie II i III miejsca dyplom. Opłata za
udział w zawodach strzeleckich z poczęstunkiem brackim wynosi 60zł.
Zawody są zgłoszone do kalendarza strzelań OZSS z delegatem obserwatorem technicznym PZSS.
Prosimy o podanie ilości braci uczestniczących w imprezie w terminie do 23 kwietnia 2012r.
Informacji udzielają i zgłoszenia w zawodach przyjmują: Brat Hetman Andrzej Janicki nr tel. 600 366 628; Brat Strzelmistrz Jacek Wicher nr
tel. 601 866 116; Brat Sekretarz Krzysztof Koszowski nr tel. 602 481 038

KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY
z Zawodów Strzeleckich z dnia 18 lutego 2012 roku
Spotkanie Delegatów Bractw Okręgu Śląskiego w sprawie uchwalenia statutu

1. Konkurencja: Karabin sportowy bocznego zapłonu.
miejsce nazwisko i imię bractwo ilość punktów
1. Kędzierski Marek Głogówek 39; 2. Sławik Marek Tarnowskie Góry 38; 3. Wolski Leszek Mikołów 38; 4. Wicher Jacek Tarnowskie Góry
37; 5. Mitek Aleksander Jelcz-Laskowice 35; 6. Flak Adam Tarnowskie Góry 31; 7. Mrokwa Dariusz Mikołów 27; 8. Cebula Gerard
Głogówek 26; 9. Madeja Zbigniew Tarnowskie Góry 26; 10. Augustyn Lesław Tarnowskie Góry 24; 11. Bojdoł Łucjan Mikołów 24; 12.
Kowalczyk Leszek Żory 23; 13. Muszer Jerzy Żory 23; 14. Nyklarz Mieczysław Jelcz-Laskowice 21; 15. Koszowski Gerard Tarnowskie
Góry 20; 16. Piętuch Artur Wrocław 20; 17. Jata Czesław Tarnowskie Góry 19; 18. Koszowski Krzysztof Tarnowskie Góry 19; 19. Kurek
Piotr Rybnik 19; 20. Sokołowski Kazimierz Wrocław 18; 21. Janicki Andrzej Tarnowskie Góry 17; 22. Kromkowski Zdzisław Tarnowskie
Góry 17; 23. Wirzbicki Zbigniew Wrocław 16; 24. Kromkowski Marek Tarnowskie Góry 11; 25. Kopiecki Janusz Żory 10; 26. Kliber Łukasz
Tarnowskie Góry 9; 27. Pająk Roman Pszczyna 9; 28. Gwóźdź Krzysztof Tarnowskie Góry 7; 29. Witkowski Zdzisław Tarnowskie Góry
5; 30. Ćwieląg Adam Tarnowskie Góry 4; 31. Szroeter Janusz Tarnowskie Góry 4; 32. Gryta Bogusław Żory 3; 33. Gębka Arkadiusz
Tarnowskie Góry 2; 34. Sakiewicz Krzysztof Tarnowskie Góry 1; 35. Kóska Edward Katowice 0.
FINAŁ Konkurencja: Karabin sportowy bocznego zapłonu.
Tarcza drewniana kołowana jeden strzał, odległość 50m, postawa stojąca.
miejsce nazwisko i imię bractwo
1 Mitek Aleksander Jelcz-Laskowice; 2 Madeja Zbigniew Tarnowskie Góry; 3 Wicher Jacek Tarnowskie Góry; 4 Kędzierski Marek
Głogówek; 5 Cebula Gerard Głogówek; 6 Sławik Marek Tarnowskie Góry; 7 Mrokwa Dariusz Mikołów; 8 Flak Adam Tarnowskie Góry; 9
Augustyn Lesław Tarnowskie Góry; - Wolski Leszek Mikołów; - Bojdoł Łucjan Mikołów; Przewodniczący Kom. Klasyfikacyjnej Sławik
Marek sędzia kl. III.
2. Konkurencja: Pistolet sportowy bocznego zapłonu.
miejsce nazwisko i imię bractwo ilość punktów
1. Kędzierski Marek Głogówek 46; 2. Mitek Aleksander Jelcz-Laskowice 46; 3. Wicher Jacek Tarnowskie Góry 46; 4. Flak Adam Tarnowskie
Góry 45; 5. Gryta Bogusław Żory 45; 6. Mrokwa Dariusz Mikołów 45; 7. Sokołowski Kazimierz Wrocław 45; 8. Muszer Jerzy Żory 44; 9.
Piętuch Artur Wrocław 44; 10. Wirzbicki Zbigniew Wrocław 44; 11. Kliber Łukasz Tarnowskie Góry 43; 12. Koszowski Gerard Tarnowskie
Góry 43; 13. Kromkowski Zdzisław Tarnowskie Góry 43; 14. Szroeter Janusz Tarnowskie Góry 43; 15. Koszowski Krzysztof Tarnowskie
Góry 42; 16. Kowalczyk Leszek Żory 42; 17. Nyklarz Mieczysław Jelcz-Laskowice 42; 18. Kromkowski Marek Tarnowskie Góry 41;
19. Cebula Gerard Głogówek 37; 20. Gwóźdź Krzysztof Tarnowskie Góry 37; 21. Madeja Zbigniew Tarnowskie Góry 37; 22. Pająk Roman
Pszczyna 37; 23. Kopiecki Janusz Żory 34; 24. Kurek Piotr Rybnik 34; 25. Wolski Leszek Mikołów 32; 26. Sławik Marek Tarnowskie Góry
30; 27. Janicki Andrzej Tarnowskie Góry 29; 28. Witkowski Zdzisław Tarnowskie Góry 29; 29. Augustyn Lesław Tarnowskie Góry 26; 30.
Bojdoł Łucjan Mikołów 24; 31. Sakiewicz Krzysztof Tarnowskie Góry 22; 32. Ćwieląg Adam Tarnowskie Góry 18; 33. Kóska Edward
Katowice 14; 34. Jata Czesław Tarnowskie Góry 11; 35. Gębka Arkadiusz Tarnowskie Góry 10.
FINAŁ Konkurencja: Pistolet sportowy bocznego zapłonu.
Tarcza drewniana kołowana jeden strzał, odległość 25m, postawa stojąca.
miejsce nazwisko i imię bractwo
1 Kędzierski Marek Głogówek; 2 Mitek Aleksander Jelcz-Laskowice; 3 Wicher Jacek Tarnowskie Góry; 4 Mrokwa Dariusz Mikołów; 5
Piętuch Artur Wrocław; 6 Flak Adam Tarnowskie Góry; 7 Muszer Jerzy Żory; 8 Gryta Bogusław Żory; - Sokołowski Kazimierz Wrocław; -
Wirzbicki Zbigniew Wrocław. Przewodniczący Kom. Klasyfikacyjnej; Sławik Marek sędzia kl. III.
Konkurencje zostały przeprowadzone zgodnie z regulaminem zawodów:
1. Karabin bocznego zapłonu (kal. 5,6 mm); tarcza olimpijska TS 1 (20x20), postawa stojąca (z wolnej ręki), odległość 50m, 3 strzały próbne
w czasie 3min. i 5 strzałów w czasie 5min.
2. Pistolet bocznego zapłonu (kal. 5,6 mm), tarcza olimpijska TS 4 (50x50), postawa stojąca, odległość 25m, 3 strzały próbne w czasie 3min. i
5 strzałów w czasie 5min.
Skład Sędziowski:
Delegat Obserwator Dąbkowski Marian sędzia kl. P (leg. nr 1439/P/07); Kierownik Zawodów Janicki Andrzej; Sędzia Główny Zawodów
Koszowski Krzysztof sędzia kl. III (leg. nr 2717/III/08); Przewodniczący Kom. Klasyfikacyjnej Sławik Marek sędzia kl. III (leg. nr
2736/III/08); Sędzia Biura Obliczeń Piotr Wiczuk sędzia kl. III (leg. nr III-0126/2000); Sędzia Główny Konkurencji: Karabin sportowy
bocznego zapłonu Koszowski Krzysztof; Sędzia Stanowiskowy Szroeter Janusz sędzia kl. III (leg. nr 2741/III/08); Sędzia Główny
Konkurencji: Pistolet sportowy bocznego zapłonu Koszowski Krzysztof; Sędzia Stanowiskowy Szroeter Janusz sędzia kl. III (leg. nr
2741/III/08). Protestów nie wnoszono.
DELEGAT OBSERWATOR SĘDZIA GŁÓWNY
Dąbkowski Marian Koszowski Krzysztof
sędzia kl. P sędzia kl. III

KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY
z Zawodów Strzeleckich z dnia 28 stycznia 2012 roku

1. Konkurencja: Karabin sportowy bocznego zapłonu.
miejsce nazwisko i imię bractwo ilość punktów
1. Wysłuch Adrian LOK Rybnik 40; 2. Ludwikowski Henryk Racibórz 38; 3. Miśtak Beata Żory 38; 4. Gęborski Lech Żory 36; 5. Łatanik
Dariusz ;Mikołów 36; 6. Mazalik Michał Tarnowskie Góry 35; 7. Wicher Jacek Tarnowskie Góry 35; 8. Flak Adam Tarnowskie Góry 32; 9.
Madeja Zbigniew Tarnowskie Góry 32; 10. Mateja Bronisław Pszczyna 32; 11. Spatuszko Jan Zabrze 32; 12. Błasiński Bartosz Wrocław 30;
13. Wołoszczuk Andrzej Ruda Śląska 29; 14. Wietecha Sobiesław Mikołów 29; 15. Muszer Jerzy Żory 29; 16. Witkowski Zdzisław
Tarnowskie Góry 28; 17. Mrokwa Dariusz Mikołów 28; 18. Koszowski Krzysztof Tarnowskie Góry 25; 19. Sławik Marek Tarnowskie
Góry 24; 20. Gawinek Grzegorz Tarnowskie Góry 23; 21. Gryta Bogusław Żory 23; 22. Sokołowski Kazimierz Wrocław 21;
23. Batoryna Władysław Tarnowskie Góry 20; 24. Kromkowski Zdzisław Tarnowskie Góry 20; 25. Siemaszkiewicz Adolf Rybnik 19; 26.
Socha Bogusław Żory 18; 27. Jarosz Andrzej Tarnowskie Góry 17; 28. Kowalczyk Leszek Żory 16; 29. Janicki Andrzej Tarnowskie Góry
15; 30. Wolski Leszek Mikołów 15; 31. Augustyn Lesław Tarnowskie Góry 14; 32. Woźnica Leonard Tarnowskie Góry 14; 33. Rutkowski
Zdzisław Żory 14; 34. Żyła Maria Pszczyna 14; 35. Kromkowski Marek Tarnowskie Góry 13; 36. Ekielski Andrzej Ruda Śląska 13; 37.
Tereszyński Krzysztof Ruda Śląska 13; 38. Pilot Andrzej Tarnowskie Góry 12; 39. Sakiewicz Krzysztof Tarnowskie Góry 12;
40. Żyła Tadeusz Pszczyna 12; 41. Gębka Arkadiusz Tarnowskie Góry 11; 42. Jata Czesław Tarnowskie Góry 11; 43. Kliber Łukasz
Tarnowskie Góry 11; 44. Szczepkowski Wojciech Tarnowskie Góry 11; 45. Szroeter Janusz Tarnowskie Góry 11; 46. Koszowski Gerard
Tarnowskie Góry 10; 47. Detko Jan Ruda Śląska 10; 48. Majchrzak Adam Zabrze 10; 49. Sofiński Romuald Racibórz 10; 50. Pluta Józef
Racibórz 8; 51. Gwóźdź Krzysztof Tarnowskie Góry 7; 52. Miśtak Marian Żory 7; 53. Wiczuk Piotr Tarnowskie Góry 6; 54. Furczyk Piotr
Pszczyna 6; 55. Racewicz Tadeusz Zabrze 6; 56. Śmieszek Heinz Racibórz 5; 57. Domasik Kazimierz Racibórz 5; 58. Tobaczkiewicz
Tomasz Ruda Śląska 1.
FINAŁ Konkurencja: Karabin sportowy bocznego zapłonu.
Tarcza drewniana kołowana jeden strzał, odległość 50m, postawa stojąca.
miejsce nazwisko i imię bractwo
1 Flak Adam Tarnowskie Góry; 2 Miśtak Beata Żory; 3 Wicher Jacek Tarnowskie Góry; 4 Łatanik Dariusz Mikołów; 5 Wysłuch Adrian
LOK Rybnik; 6 Mazalik Michał Tarnowskie Góry; 7 Gęborski Lech Żory; 8 Madeja Zbigniew Tarnowskie Góry; 9 Ludwikowski Henryk
Racibórz; - Mateja Bronisław Pszczyna; - Spatuszko Jan Zabrze. Przewodniczący Kom. Klasyfikacyjnej Sławik Marek sędzia kl. III
2. Konkurencja: Pistolet sportowy bocznego zapłonu.
miejsce nazwisko i imię bractwo ilość punktów
1. Muszer Jerzy Żory 47; 2. Łatanik Dariusz Mikołów 47; 3. Mazalik Michał Tarnowskie Góry 46; 4. Flak Adam Tarnowskie Góry 45; 5.
Kromkowski Zdzisław Tarnowskie Góry 45; 6. Siemaszkiewicz Adolf Rybnik 45; 7. Wolski Leszek Mikołów 45; 8. Żyła Tadeusz Pszczyna
45; 9. Wietecha Sobiesław Mikołów 44; 10. Gryta Bogusław Żory 44; 11. Majchrzak Adam Zabrze 44; 12. Sławik Marek Tarnowskie Góry
43; 13. Wysłuch Adrian LOK Rybnik 42; 14. Błasiński Bartosz Wrocław 42; 15. Domasik Kazimierz Racibórz 42; 16. Szroeter Janusz
Tarnowskie Góry 41; 17. Wicher Jacek Tarnowskie Góry 41; 18. Pluta Józef Racibórz 41; 19. Kliber Łukasz Tarnowskie Góry 40; 20.
Witkowski Zdzisław Tarnowskie Góry 40; 21. Sofiński Romuald Racibórz 40; 22. Miśtak Marian Żory 39; 23. Gawinek Grzegorz
Tarnowskie Góry 38; 24. Furczyk Piotr Pszczyna 37; 25. Śmieszek Heinz Racibórz 37; 26. Szczepkowski Wojciech Tarnowskie Góry 36;
27. Madeja Zbigniew Tarnowskie Góry 34; 28. Mrokwa Dariusz Mikołów 34; 29. Ludwikowski Henryk Racibórz 34; 30. Mateja Bronisław
Pszczyna 34; 31. Augustyn Lesław Tarnowskie Góry 32; 32. Kromkowski Marek Tarnowskie Góry 32; 33. Tobaczkiewicz Tomasz Ruda
Śląska 32; 34. Wołoszczuk Andrzej Ruda Śląska 32; 35. Tereszyński Krzysztof Ruda Śląska 32; 36. Batoryna Władysław Tarnowskie Góry
31; 37. Woźnica Leonard Tarnowskie Góry 30; 38. Pastuszko Jan Zabrze 29; 39. Gwóźdź Krzysztof Tarnowskie Góry 28;
40. Koszowski Krzysztof Tarnowskie Góry 28; 41. Sokołowski Kazimierz Wrocław 28; 42. Gęborski Lech Żory 28; 43. Miśtak Beata Żory
26; 44. Żyła Maria Pszczyna 26; 45. Janicki Andrzej Tarnowskie Góry 25; 46. Socha Bogusław Żory 25; 47. Kowalczyk Leszek Żory 25;
48. Sakiewicz Krzysztof Tarnowskie Góry 24; 49. Wiczuk Piotr Tarnowskie Góry 23; 50. Gębka Arkadiusz Tarnowskie Góry 18; 51. Jata
Czesław Tarnowskie Góry 18; 52. Koszowski Gerard Tarnowskie Góry 16; 53. Rutkowski Zdzisław Żory 16; 54. Ekielski Andrzej Ruda
Śląska 14; 55. Detko Jan Ruda Śląska 12; 56. Racewicz Tadeusz Zabrze 11; 57. Jarosz Andrzej Tarnowskie Góry 7; 58. Pilot Andrzej
Tarnowskie Góry 7.
FINAŁ Konkurencja: Pistolet sportowy bocznego zapłonu.
Tarcza drewniana kołowana jeden strzał, odległość 25m, postawa stojąca.
miejsce nazwisko i imię bractwo
1 Kromkowski Zdzisław Tarnowskie Góry; 2 Mazalik Michał Tarnowskie Góry; 3 Muszer Jerzy Żory; 4 Wolski Leszek Mikołów; 5
Siemaszkiewicz Adolf Rybnik; 6 Łatanik Dariusz Mikołów; 7 Flak Adam Tarnowskie Góry; 8 Gryta Bogusław Żory; - Żyła Tadeusz
Pszczyna; - Wietecha Sobiesław Mikołów; - Majchrzak Adam Zabrze. Przewodniczący Kom. Klasyfikacyjnej Sławik Marek sędzia kl. III
Konkurencje zostały przeprowadzone zgodnie z regulaminem zawodów:
1. Karabin bocznego zapłonu (kal. 5,6 mm) tarcza olimpijska TS 1 (20x20), postawa stojąca (z wolnej ręki), odległość 50m, 3 strzały próbne
w czasie 3min. i 5 strzałów w czasie 5min.
2. Pistolet bocznego zapłonu (kal. 5,6 mm) tarcza olimpijska TS 4 (50x50), postawa stojąca, odległość 25m, 3 strzały próbne w czasie 3min. i
5 strzałów w czasie 5min.
Skład Sędziowski:
Delegat Obserwator Dąbkowski Marian sędzia kl. P (leg. nr ); Kierownik Zawodów Janicki Andrzej; Sędzia Główny Zawodów Koszowski
Krzysztof sędzia kl. III (leg. nr 2717/III/08); Przewodniczący Kom. Klasyfikacyjnej Sławik Marek sędzia kl. III (leg. nr 2736/III/08);
Sędzia Biura Obliczeń Piotr Wiczuk sędzia kl. III (leg. nr III-0126/2000); Sędzia Główny Konkurencji: Karabin sportowy bocznego zapłonu
Koszowski ;Krzysztof; Sędzia Stanowiskowy Szroeter Janusz sędzia kl. III (leg. nr 2741/III/08); Sędzia Główny Konkurencji: Pistolet
sportowy bocznego zapłonu Koszowski ;Krzysztof; Sędzia Stanowiskowy Szroeter Janusz sędzia kl. III (leg. nr 2741/III/08).
Protestów nie wnoszono.
DELEGAT OBSERWATOR SĘDZIA GŁÓWNY
Dąbkowski Marian Koszowski Krzysztof sędzia kl. P sędzia kl. III

18 lutego 2012 - Druga impreza z cyklu obchodów 15-lecia reaktywacji Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach

28 stycznia 2012 - Pierwsza impreza z cyklu obchodów 15-lecia reaktywacji Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach