Zawody pasjonatów historii na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach

28 grudnia 2021 r. na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach odbyły się zawody strzeleckie pasjonatów historii. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Prezes Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Calgary (Kanada) – Zbigniew Starczyk, Prezes Związku Piłsudczyków w Nysie – Stanisław Kuszła, Dyrektor Biura Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju w Katowicach – Ryszard Kasprzyk, Członek Honorowy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach i Prezes Instytutu Tarnogórskiego i Muzeum Instytutu – dr hab. inż. Marek Wroński, aktualny Król Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach – Leszek Waligóra i jego Pierwszy Marszałek – Jacek Wicher oraz tarnogórski brat kurkowy Adam Flak.
Ze względu na sytuację pandemiczną udział w wydarzeniu ograniczono do osób zaproszonych. W zawodach strzeleckich pierwsze miejsce zdobył Zbigniew Starczyk, drugie dr hab. inż. Marek Wroński, a trzecie Stanisław Kuszła. Przed turniejem uczestnicy spotkania zwiedzili Muzeum Instytutu Tarnogórskiego.

Pamiątka ze strzelania pasjonatów historii. Na fotografii (od lewej): Ryszard Kasprzyk, Leszek Waligóra, dr hab. inż. Marek Wroński, Stanisław Kuszła, Zbigniew Starczyk, Jacek Wicher i Adam Flak.

Podczas spotkania nastąpiła inauguracja obchodów setnej rocznicy przyłączenia części Górnego Śląska do Polski, zainicjowana przez działający od stycznia 1921 r. Komitet Społeczny.