Piknik Bracki, 3 września 2021 r.

3 września 2021 r. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach przy wsparciu Muzeum w Tarnowskich Górach zorganizowało Piknik Bracki. Wydarzenie to stanowiło element zadania publicznego „Turniej z okazji Dni Tarnogórskich Gwarków” współfinansowanego ze środków Gminy Tarnowskie Góry. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 17.00 od spaceru po Parku Strzeleckim poprowadzonego przez dr Krzysztofa Gwoździa, wiceprezesa organizacji i pracownika tarnogórskiego Muzeum. Przybliżył on uczestnikom spotkania zwyczaje brackie. Dla naszych gości brat Sylwester Dubas przygotował pokaz dawnej i współczesnej broni strzeleckiej. Najważniejszym elementem pikniku był jednak turniej strzelecki. Jego zwycięzcą okazał się Adrian Kurzel. Drugie miejsce zajął Marek Nowak, a trzecie Ksawera Kudlek. W tradycyjnym strzelaniu do kura szczęście dopisało Aleksandrze Nowak, Czesławowi Olczykowi i Ewie Nowak. Dla gości przygotowano także polowy poczęstunek. W organizację spotkania aktywnie włączyli się także inni członkowie bractwa: Marek Sławik, Zbigniew Fryc, Czesław Jata, Grzegorz Kotwicki, i kandydat Krzysztof Szewczenko.

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Gminy Tarnowskie Góry