Archiwum Wiadomości z 2011

Apel do Braci Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP

Muzeum w Tarnowskich Górach zamierza w przyszłym roku zorganizować wystawę poświęconą górnośląskim
bractwom strzeleckim. Wernisaż ekspozycji, którą można będzie zwiedzać w naszej placówce do stycznia 2012
roku, zaplanowano na połowę września 2011 roku. W związku z prowadzoną kwerendą dotyczącą przeszłości
ruchu strzeleckiego w naszym regionie zwracam się z prośbą o sporządzenie spisów obiektów znajdujących się
w zbiorach prywatnych Braci, aby wykorzystać je w pracach nad ekspozycją. Interesują mnie przede wszystkim
pamiątki po: poszczególnych bractwach działających niegdyś i współcześnie w naszym regionie, kompleksach
strzeleckich, Górnośląskim Związku Strzeleckim (Oberschlesischer Schützenbund), Okręgu Śląskim Zjednoczenia
Kurkowych Bractw Strzeleckich RP .
Z góry dziękuję za życzliwość i wsparcie organizacji wystawy. Spisy pamiątek proszę kierować na adresy
e-mail: muzeum@muzeumtg.art.pl lub lambert303@op.pl

Z brackim pozdrowieniem:
Krzysztof Gwóźdź

4 czerwca 2011 - Nowy król i marszałkowie

4 czerwca 2011 r. odbyło się strzelanie o tytuł króla kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach.
Po raz drugi został nim brat Wojciech Sczepkowski. Godności marszałków wywalczyli: Marek Kromkowski (I)
i Gerard Koszowski (II). Po zakończeniu turnieju królewskiego odbyło się tradycyjne strzelanie rodzinne.
GALERIA ZDJĘĆ
Zawody w Rudzie Śląskiej
18 czerwca 2011 r. Kurkowe Bractwo Miasta Ruda Śląska zorganizowało Turniej Strzelecki o Puchar
Prezydenta Miasta Ruda Śląska. W imprezie brali udział tarnogórzanie Andrzej Janicki i Krzysztof
Gwóźdź, a ostatni z wymienionych okazał się najlepszym zawodnikiem zawodów. Do Tarnowskich Gór
trafił zatem kolejny puchar i tarcza.

W JEDNOŚCI SIŁA. HISTORIA I TRADYCJE BRACTW STRZELECKICH Z
TERENÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.
9 września-15 stycznia
w Muzeum w Tarnowskich Górach
Zawody strzeleckie w "Dni Tarnogórskich Gwarków"
10 września 2011 r.
Gwarki 2011
Podczas tegorocznych Dni Tarnogórskich Gwarków odbyło się kilka ważnych imprez brackich. 9 września
otwarto w Muzeum w Tarnowskich Górach nową wystawę czasową W jedności siła. Historia i tradycje
bractw strzeleckich z terenów województw śląskiego i opolskiego. Ekspozycja przedstawia bogatą
przeszłość ruchu strzeleckiego we wspomnianych regionach, przybliża także zwyczaje, które do dziś
kultywowane są przez współczesne bractwa kurkowe. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Okręg Śląski
Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP oraz Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach.
Autorem wystawy i jej komisarzem jest pracownik Muzeum w Tarnowskich Górach - dr Krzysztof Gwóźdź, a
oprawa plastyczna została zaaranżowana przez Franciszka Kłaka. Ekspozycja będzie prezentowana w Muzeum
do 15 stycznia 2012 r. (szerzej na temat wystawy zobacz: www.muzeumtg.pl).
Następnego dnia na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach zorganizowano już po
raz kolejny zawody strzeleckie o Statuetkę Srebrnego Gwarka i Szablę Hetmańską. W ramach imprezy
odbyły się także strzelania o ufundowane puchary przez Wicewojewodę Śląskiego - Stanisława Dąbrowę i
Wicemarszałka Województwa Śląskiego - Aleksandrę Banasiak. Tradycyjnie zawody rozpoczęły się od oddania
strzałów do Tarczy Honorowej, a najlepszy w tym przypadku okazał się Marek Puzik. Tarczę Charytatywną
zdobył Andrzej Janicki. Statuetka Srebrnego Gwarka ufundowana przez aktualnego tarnogórskiego króla
kurkowego - Wojciecha Szczepkowskiego, trafiła do rąk Artura Piecza (Jelcz-Laskowice). Na drugim miejscu w
tej konkurencji uplasował się Jacek Wicher (Tarnowskie Góry), a na trzecim - Wojciech Wróblewski
(Głogówek). Szablę Hetmańską ufundowaną jak co roku przez prezesa Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w
Tarnowskich Górach - Andrzeja Janickiego zdobył także Artur Piecz (Jelcz-Laskowice), a dwie kolejne lokaty
zajęli: Lucjan Kieżkowski (Bytom) i Marian Jeruzal (Jelcz-Laskowice). Puchar Wicewojewody wywalczył
Wojciech Wróblewski (Głogówek), a po nim najlepszymi strzelcami okazali się dwaj tarnogórzanie: Jacek Wicher
i Marek Sławik, a trofeum ufundowane przez wicemarszałka trafiło do rąk Tomasza Dylonga. Drugie miejsce w
tej konkurencji zajął Gerard Koszowski (Tarnowskie Góry), a trzecie - Wojciech Wróblewski (Głogówek).
11 września 2011 r. ulicami Tarnowskich Gór przemieścił się tradycyjny pochód gwarkowski. Jak co roku wzięli
w nim udział bracia z całego Śląska, zarówno ci działający w strukturach Okręgu Śląskiego Zjednoczenia
Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, jak też niezrzeszeni. Integralną częścią pochodu i jedną z największych jego
atrakcji były salwy armatnie, które można było zobaczyć na jednej z głównych ulic Tarnowskich Gór Marszałka
Józefa Piłsudskiego.
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach dziękuje wszystkim Braciom za udział w pochodzie i
innych imprezach gwarkowskich.
Strzelanie o tytuł króla Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw
Strzeleckich RP
16 października 2011 r. w Jelczu-Laskowicach odbyło się strzelanie o tytuł króla Okręgu Śląskiego
Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich. W imprezie brało udział ponad 60 strzelców, wśród których nie
zabrakło licznej reprezentacji z Tarnowskich Gór w składzie: hetman - Andrzej Janicki, aktualny król
tarnogórskiego Bractwa - Wojciech Szepokowski, Lesław Augustyn, Władysław Batoryna, Adam Flak,
Krzysztof Gwóźdź, Krzysztof Koszowski, Zbigniew Madeja, Marek Sławik, Jacek Wicher.
Do finału najważniejszej konkurencji tj. strzelania o tytuł króla Okręgu zakwalifikowało się dziesięciu zawodników,
a wśród nich aż trzech braci z Tarnowskich Gór: Krzysztof Koszowski, Jacek Wicher, Adam Flak. Ostatecznie
trzecim najlepszym strzelcem turnieju został Jacek Wicher, który wywalczył tytuł II marszałka. Lepszymi strzelcami
w tym przypadku okazali się: Bogdan Czapiga (król) i Artur Piętuch (I marszałek), obydwaj z Bractwa
Kurkowego Miasta Wrocławia Husarz .
Tarnogórzanie zaznaczyli także swój udział w strzelaniu do Tarczy Charytatywnej. W tej konkurencji
najlepszym zawodnikiem i zdobywcą pucharu został Lesław Augustyn.
Strzelanie o puchar Kurkowego Bractwa Strzeleckiego
w Tarnowskich Górach
9 grudnia 2011 r. na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach zorganizowane
zostały zawody strzeleckie dla uczniów miejscowego Gimnazjum nr 1. Turniej odbył się jako impreza
towarzysząca wystawie W jedności siła. Historia i tradycje bractw strzeleckich z terenów województw śląskiego
i opolskiego, którą można zwiedzać do 31 stycznia 2012 r. w tarnogórskim Muzeum. Zgodnie z regulaminem
imprezy, dostępnym na stronie internetowej naszej placówki i przesłanym do tarnogórskich gimnazjów i liceów,
do końca listopada 2011 r. w Muzeum organizowane były lekcje muzealne poświęcone historii ruchu
strzeleckiego na terenach województw śląskiego i opolskiego. Uczestnikami zawodów byli uczniowie, którzy
najlepiej wypełnili testy podczas zajęć w Muzeum. Szkoda tylko, że udział w imprezie przygotowanej wspólnie
z Kurkowym Bractwem Strzeleckim w Tarnowskich Górach ograniczył się tylko do uczniów jednej szkoły.
Zwycięzcą turnieju został uczeń kl. III b Michał Figura. Na miejscu drugim uplasowała się Paulina Grzesik (kl. I
b), a na trzecim Jakub Tomaszewski (kl. I c).

Muzeum zaprasza do udziału w lekcjach muzealnych towarzyszących ww. wystawie.