Kolejny piknik na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach, 24 lipca 2021 r.

24 lipca 2021 r. na tarnogórskiej strzelnicy gościliśmy grupę tarnogórzan, wśród których znajdowali się członkowie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Spotkanie rozpoczęło się od wykładu wygłoszonego przez Mariusza Gąsiora na temat oddziałów armii brytyjskiej przebywających w naszym mieście w latach 1921–1922. Prelegent związany jest obecnie zawodowo ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, ale w poprzednich latach był pracownikiem merytorycznym londyńskiego Imperial War Museum oraz Muzeum Śląskiego w Katowicach. Pod okiem braci Sylwestra Dubasa i Adama Flaka nasi goście mogli zapoznać się z dawną i współczesną bronią palną oraz dowiedzieć się więcej na jej temat. Dla przybyłych zorganizowano ćwiczenia strzeleckie połączone z tradycyjnym strzelaniem do kura, którego udało się strącić Karoli Stachowicz. Drugie miejsce przypadło w udziale Bartłomiejowi Pikiewiczowi, a trzecie Mariuszowi Gąsiorowi. Gości podjęto także polowym poczęstunkiem. W organizację spotkania aktywnie włączyli się też inni członkowie bractwa: Marek Sławik, Grzegorz Gawinek, Zbigniew Fryc, Andrzej Janicki, Zbigniew Nowakowski i Krzysztof Gwóźdź. Wydarzenie stanowiło przedostatni element projektu OBCHODY SETNEJ ROCZNICY III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO: „RETROSPEKCJA – ROZEGRAJ POWSTANIE” współfinansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach otwartego konkursu ofert „WDZIĘCZNI BOHATEROM POWSTAŃ ŚLĄSKICH”.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej