Zajęcia na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach, 23 czerwca 2021 r.

23 czerwca 2021 r. na tarnogórskiej strzelnicy gościliśmy grupę uczniów z Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach. Tym razem pogadankę na temat „Powstańcy śląscy z Radzionkowa” wygłosił dr Paweł Parys z Muzeum Śląskiego w Katowicach, a ekspozycję broni dawnej i współczesnej przygotował Sylwester Dubas. W organizację spotkania aktywnie włączyli się również inni członkowie bractwa: Marek Sławik, Grzegorz Gawinek, Zbigniew Fryc, Andrzej Janicki i Krzysztof Gwóźdź. Były to już ostatnie zajęcia z młodzieżą realizowane przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach przy współpracy z Muzeum w Tarnowskich Górach jako element projektu OBCHODY SETNEJ ROCZNICY III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO: „RETROSPEKCJA – ROZEGRAJ POWSTANIE” współfinansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach otwartego konkursu ofert „WDZIĘCZNI BOHATEROM POWSTAŃ ŚLĄSKICH”. Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkań i zachęcamy do dalszej współpracy.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej