Kolejne zajęcia z młodzieżą na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach, 17 i 18 czerwca 2021 r.

17 i 18 czerwca 2021 r. na tarnogórskiej strzelnicy gościliśmy dwie grupy uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica. Prelekcje dla młodzieży zatytułowane „III powstanie śląskie – zwycięski remis” wygłosił Witold Iwaszkiewicz, autor wystaw i publikacji o śląskich insurekcjach z lat 1919 – 1921. Podczas zajęć na strzelnicy uczniowie mogli zapoznać się z dawną i współczesną bronią dzięki wystawom przygotowanym przez braci Adama Flaka i Krzysztofa Koszowskiego i poprowadzonym przez nich warsztatom. W przygotowanie spotkań aktywnie włączyli się również inni członkowie bractwa: Marek Sławik, Grzegorz Gawinek, Zbigniew Fryc i Krzysztof Gwóźdź. Były to już siódme i ósme zajęcia przygotowane przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach przy współpracy z Muzeum w Tarnowskich Górach realizowane jako element projektu OBCHODY SETNEJ ROCZNICY III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO: „RETROSPEKCJA – ROZEGRAJ POWSTANIE” współfinansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach otwartego konkursu ofert „WDZIĘCZNI BOHATEROM POWSTAŃ ŚLĄSKICH”.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej