Zajęcia z młodzieżą I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach, 10 i 11 czerwca 2021 r.

10 czerwca 2021 r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach Angelika Blinda z Oddziału IPN w Katowicach wygłosiła prelekcje poświęcone Wojciechowi Korfantemu. W dwóch spotkaniach brali udział uczniowie klas o profilu humanistycznym – I c i II g. Tego samego dnia pierwsza z wymienionych grup uczestniczyła w zajęciach na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach, a druga 11 czerwca 2021 r. Podczas obydwu spotkań uczniowie mogli nie tylko doskonalić swoje umiejętności strzeleckie, ale także zapoznać się ze zwyczajami bractw strzeleckich oraz wystawą broni przygotowaną przez brata Sylwestra Dubasa. W przygotowanie spotkania zaangażowali się także inni członkowie bractwa: Marek Sławik, Grzegorz Gawinek, Czesław Jata, Zbigniew Fryc i Krzysztof Gwóźdź. Były to kolejne spotkania przygotowane przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach przy współpracy z Muzeum w Tarnowskich Górach wpisujące się w program OBCHODÓW SETNEJ ROCZNICY III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO: „RETROSPEKCJA – ROZEGRAJ POWSTANIE” współfinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach otwartego konkursu ofert „WDZIĘCZNI BOHATEROM POWSTAŃ ŚLĄSKICH”.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej