Zajęcia z młodzieżą, 8 czerwca 2021 r.

Tym razem ze strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach przenieśliśmy się na zajęcia z młodzieżą do Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach, gdzie Rafał Ludwikowski (Muzeum w Tarnowskich Górach) poprowadził zajęcia w klasach mundurowych I b i II c. Przybliżył on uczniom zagadnienia związane z przebiegiem III powstania śląskiego na terenie powiatu tarnogórskiego. W przyszłym tygodniu prelekcję o tej samej tematyce przeprowadzi on w klasie II b. Będą to ostatnie spotkania z uczniami wspomnianej szkoły w ramach programu OBCHODY SETNEJ ROCZNICY III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO: „RETROSPEKCJA – ROZEGRAJ POWSTANIE” współfinansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach otwartego konkursu ofert „WDZIĘCZNI BOHATEROM POWSTAŃ ŚLĄSKICH”, ale nie ostatnie z tarnogórską młodzieżą.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej