PODZIĘKOWANIE

Mające swoje korzenie w 1780 roku Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach wkrótce obchodzić będzie 25-cio lecie swojej reaktywacji.

Dlatego nadanie jego imienia nowo wybudowanemu rondu w sąsiedztwie biegnącej od rynku ulicy Strzeleckiej oraz Parku Strzeleckiego z zachowanymi budynkami: siedziby i restauracji brackiej (aktualnie po gruntownej przebudowie siedziba Starostwa Powiatowego) oraz strzelnicy (wpisanej do rejestru zabytków, obecnie własność prywatna) było z naszego punktu widzenia istotne i cenne historycznie.

Naszą inicjatywę poparły wszystkie tarnogórskie organizacje, do których udało się nam dotrzeć, a z którymi bractwo nawiązało wieloletnią współpracę i przyjacielskie stosunki. Chcemy im w tym miejscu złożyć podziękowania i wyrazy najgłębszego szacunku.
Wyrazy wdzięczności kierujemy do:

- Zarządu Okręgu Śląskiego Kurkowych Bractw Strzeleckich RP
- Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej
- Terenowej Sekcji NSZZ Solidarność Powiatu Tarnogórskiego
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Oddział Miejski w Tarnowskich Górach
- 5 Pułku Chemicznego im. gen. broni Leona Berbeckiego
- Instytutu Tarnogórskiego i Muzeum
- Towarzystwa Sportowego ,,Gwarek" Tarnowskie Góry
- Fundacji ,,Kompleks Zamkowy Tarnowice Stare" w Tarnowskich Górach
- Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim
- Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
- Muzeum w Tarnowskich Górach
- Stowarzyszenia ,,Monitoring Zabytków”
- Restauracji-Winiarni ,,Sedlaczek”
- Izby Przemysłowo Handlowej w Tarnowskich Górach
- Związku  Żołnierzy Wojska Polskiego Oddział w Tarnowskich Górach
- Automobilklubu Tarnogórskiego

Dziękujemy także Panu Burmistrzowi Arkadiuszowi Czechowi oraz Radzie Miejskiej
w Tarnowskich Górach za konstruktywne, rzeczowe oraz wnikliwe potraktowanie złożonego wniosku i jednomyślne głosowanie.

Serdecznie gratulujemy Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy oraz Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, organizacjom także wyróżnionym ,,swoimi" rondami. Łączy nas wieloletnia sympatia i wzajemne zaangażowanie w sprawy naszego miasta i jego mieszkańców.

Pozostając z najwyższym szacunkiem
Hetman KBS w Tarnowskich Górach Andrzej Janicki