Zajęcia z młodzieżą na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach, 1 czerwca 2021 r.

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach przy współpracy z Muzeum w Tarnowskich Górach zorganizowało kolejne zajęcia z młodzieżą wpisujące się w program OBCHODÓW SETNEJ ROCZNICY III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO: „RETROSPEKCJA – ROZEGRAJ POWSTANIE” współfinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach otwartego konkursu ofert „WDZIĘCZNI BOHATEROM POWSTAŃ ŚLĄSKICH”. Tym razem gościliśmy na strzelnicy klasę mundurową II c z Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach, dla której brat Sylwester Dubas przygotował pokaz broni palnej. Tradycyjnie odbył się także trening strzelecki. W przygotowanie spotkania zaangażowali się także inni członkowie bractwa: Marek Sławik, Czesław Jata, Grzegorz Gawinek, Zbigniew Fryc i Krzysztof Gwóźdź. W imieniu organizatorów dziękujemy Panu Mirosławowi Tukajowi, nauczycielowi z Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach, za koordynowanie i pomoc w zajęciach na tarnogórskiej strzelnicy. W przyszłym tygodniu, 8 czerwca 2021 r., lekcje z młodzieżą w trzech klasach mundurowych wspomnianej szkoły poprowadzi Rafał Ludwikowski (Muzeum w Tarnowskich Górach).

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej