Spotkanie z harcerzami na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach, 31 maja 2021 r.

31 maja 2021 r. harcerki i harcerze Hufca ZHP Powiatu Tarnogórskiego im. Powstańców Śląskich brali udział w zwiadzie. Jego celem było odwiedzenie grobów powstańców śląskich i miejsc pamięci na terenie naszego powiatu związanych z insurekcjami z lat 1919–1921 oraz zapalenie przy nich zniczy i złożenie kwiatów. Po zakończeniu zwiadu w siedzibie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach odbyła się prelekcja Zbigniewa Gołasza (Muzeum w Gliwicach) poświęcona Robertowi Oszkowi. Przeprowadzono także zajęcia strzeleckie, a przybyłych podjęto polowym poczęstunkiem. Było to kolejne spotkanie realizowane w ramach projektu OBCHODY SETNEJ ROCZNICY III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO: „RETROSPEKCJA–ROZEGRAJ POWSTANIE” współfinansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach otwartego konkursu ofert „WDZIĘCZNI BOHATEROM POWSTAŃ ŚLĄSKICH”. Zajęcia przygotowano przy współpracy z Muzeum w Tarnowskich Górach. Pomysłodawcą zorganizowania zwiadu i spotkania był dr Leonard Woźnica, skarbnik Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej