Archiwum Wiadomości z 2009

27 września 2009 - Strzelanie Zamkowe w Będzinie

27 września br.w Będzinie odbyło się kolejne Strzelanie Zamkowe organizowane przez Muzeum Zagłębia w Będzinie
i Kurkowe Bractwo Strzeleckie Grodu Bytomskiego. II miejsce zajął aktualny Król Okręgu Śląskiego Zjednoczenia
Kurkowych Bractw Strzeleckich RP oraz strzelmistrz Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach
Jacek Wicher. Na I miejscu uplasował się Jerzy Muszer ( KBS Żory), a na III - Kacper Bobrowski. W turnieju wzięło
udział około 70 osób.

24 października 2009 - Odsłonięcie tablicy informacyjnej i kamienia pamiątkowego w dawnym Parku Strzeleckim

W sobotę 24 października odbylo się uroczyste odsłonięcie tablicy informacyjnej (sfinansowana przez władze
miejskie) i kamienia pamiątkowego (ufundowany przez braci: Lesława Augustyna, Andrzeja Janickiego, Andrzeja
Jarosza, Marka Kromkowskiego, Marka Pylę, Janusza Szroetera, dr. Leonarda Woźnicę) w dawnym Parku Strzeleckim.
Wydarzenie to uwieńczyło dotychczasowe działania mające na celu zachowanie pamięci po dawnej organizacji, a tym
samym przywróciło historyczną nazwę miejsca odgrywającego niegdyś ważną rolę w życiu miasta i jego okolicy.
Od wielu już lat Bractwo podejmowało starania zmierzające do przywrócenia historycznie uzasadnionej nazwy Park
Strzelecki i zastąpienia nią funkcjonującego w świadomości tarnogórzan określenia "małpi gaj" . Zrealizowanie planów
towarzystwa stało się możliwe dzięki inicjatywie burmistrza - Arkadiusza Czecha i wsparciu tarnogórskich radnych.

11 listopada 2009 - Obchody Święta Niepodległości w Katowicach

Uroczystości rozpoczęły o 10.30 w archikatedrze Chrystusa Króla. Mszy św. za Ojczyznę przewodniczył ks.
arcybiskup Damian Zimoń. Po jej zakończeniu zebrani udali się przed pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie odbyły
się m.in. apel poległych i defilada poprzedzona palbą z armat bractw kurkowych z Pszczyny i Żor. W imprezie wzięły
udział delegacje regionalnych towarzystw strzeleckich na czele z prezesem Okręgu Śląskiego Zjednoczenia - Tadeuszem
Żyłą. Z Tarnowskich Gór na uroczystościach obecni byli: hetman Andrzej Janicki, Andrzej Jarosz, Krzysztof Gwóźdź.

7 listopada 2009 - Strzelanie w Jelczu-Laskowicach

7 listopada 2009 r. odbyła się druga edycja turnieju Trzech Hetmanów Śląskich, w którym nagrody fundują prezesi
obydwu konfraterni wrocławskich i z Jelcza Laskowic. W imprezie uczestniczyła delegacja tarnogórskiego Bractwa
(Stanisław Flak, Krzysztof Sakiewicz, Marek Sławik, Jacek Wicher). Najlepszym w strzelaniu do Tarczy Sztandarowej
Okręgu Śląskiego, z której dochód przeznaczony jest na wykonanie weksylium regionalnej struktury Zjednoczenia
Kurkowych Bractw Strzeleckich RP okazał się Jacek Wicher. Na piątej lokacie w tej samej konkurencji uplasował się
Stanisław Flak.

11 grudnia 2009 - Opłatek Bracki

W Restauracji "Campo" należącej do brata Grzegorza Gawinka odbyło się po raz kolejny tradycyjne spotkanie
opłatkowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach. Oprócz członków organizacji wzięli w nim
udział zaproszeni goście, na czele z posłem na Sejm RP - dr. Tomaszem Głogowskim. Na imprezę przybyli również
przedstawiciele władz samorządowych i zaprzyjaźnionych instytucji, m.in.: starosta Józef Korpak, burmistrz
Arkadiusz Czech, przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Szczęsny, radny Rady Powiatu Joachim Ganszyniec,
komendant Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach insp. Mirosław Tukaj, komendant powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Marian Mielniczuk, brat honorowy oraz prezes Instytutu Tarnogórskiego i
Muzeum Instytutu dr hab. inż. arch. Marek Wroński, przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi
Tarnogórskiej Marek Kandzia.