Zajęcia na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach, 25 i 28 maja 2021 r.

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach przy współpracy z Muzeum w Tarnowskich Górach rozpoczęło zajęcia z młodzieżą stanowiące kolejny element programu OBCHODY SETNEJ ROCZNICY III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO: „RETROSPEKCJA – ROZEGRAJ POWSTANIE”. Jest to zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach otwartego konkursu ofert „WDZIĘCZNI BOHATEROM POWSTAŃ ŚLĄSKICH”. Honorowy patronat nad całym projektem objęli Starosta Tarnogórski – Krystyna Kosmala oraz Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry – Arkadiusz Czech.

Zajęcia na strzelnicy poprzedziło już sześć spotkań, podczas których prelegenci dr Krzysztof Gwóźdź (I wiceprezes bractwa oraz pracownik Muzeum w Tarnowskich Górach) i dr Sebastian Rosenbaum (Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach) przybliżyli uczniom klas mundurowych Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach zagadnienia związane z okresem plebiscytowym na terenie powiatu tarnogórskiego. Ze względu na panującą sytuację epidemiczną część zajęć przeprowadzono online. 8 czerwca 2021 r. kolejne trzy lekcje, poświęcone III powstaniu śląskiemu, poprowadzi Rafał Ludwikowski z tarnogórskiego Muzeum.

25 i 28 maja 2021 r. na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach gościły klasy II b i I b z Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach. Przeprowadzono zajęcia strzeleckie, a bracia kurowi Adam Flak i Sylwester Dubas przygotowali wystawę broni. Naszych gości podjęto polowym poczęstunkiem. W organizację spotkań zaangażowali się także inni członkowie naszego towarzystwa, czyli aktualny król kurkowy Marek Sławik, strzelmistrz Zbigniew Fryc, Grzegorz Gawinek i II wiceprezes Czesław Jata.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej