Rozstrzygnięcie gry miejskiej „Retrospekcja – Rozegraj Powstanie”, 23 maja 2021 r.

Mamy już za sobą pierwsze wydarzenie w ramach projektu OBCHODY III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO: „RETROSPEKCJA – ROZEGRAJ POWSTANIE”. Jest to zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach otwartego konkursu ofert „WDZIĘCZNI BOHATEROM POWSTAŃ ŚLĄSKICH”. Grę miejską przygotowało Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach razem z Muzeum w Tarnowskich Górach pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Tarnogórskiego – Krystyny Kosmali i Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry – Arkadiusza Czecha.

23 maja 2021 r. w Muzeum w Tarnowskich Górach odbyło się losowanie trzech nagród głównych i siedmiu wyróżnień. Oto jego wyniki (w nawiasach podano numery startowe uczestników gry miejskiej): I nagroda (21), II nagroda (14), III nagroda (43); I wyróżnienie (1), II wyróżnienie (41), III wyróżnienie (3), IV wyróżnienie (8), V wyróżnienie (34), VI wyróżnienie (28), VII wyróżnienie (2).

Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone o godzinie 16.00 podczas pikniku na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach (ul. Towarowa 6), który odbędzie się 5 czerwca 2021 r. W przypadku jego odwołania lub nieobecności na pikniku osób wylosowanych, nagrody i wyróżnienia będzie można odebrać, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, w Muzeum w Tarnowskich Górach w terminie od 7 do 30 czerwca 2021 r.

Wśród nagród głównych znajdują się między innymi vouchery uprawniające do wizyty na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach, bilety do Zabytkowej Kopalni Srebra, wejściówki do Muzeum w Tarnowskich Górach z oprowadzaniem oraz publikacje, m.in. „Słownik Powstań Śląskich” (t. 1–2) oraz pamiątki i wydawnictwa ufundowane przez Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, jak również publikacje Muzeum w Tarnowskich Górach. Wśród wyróżnień znajdują się wydawnictwa dotyczące historii naszego miasta oraz souveniry.

Pozostałych uczestników gry miejskiej zaprosimy także na pikniki połączone z prelekcjami poświęconymi zagadnieniom plebiscytu i III powstania śląskiego. Będą one miały miejsce w kompleksie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. Dwa z nich odbędą się w lipcu, a trzeci w sierpniu. Ze względu na obowiązujące ograniczenia pandemiczne będziemy się kontaktować z uczestnikami gry, aby mogli oni w sposób bezpieczny i komfortowy spędzić wspólnie czas w naszym obiekcie.

Film z losowania: https://www.facebook.com/muzeumtg/videos/498788261243764