OBCHODY SETNEJ ROCZNICY III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO: „RETROSPEKCJA – ROZEGRAJ POWSTANIE”

W bieżącym roku mija setna rocznica istotnych dla Górnego Śląska wydarzeń, czyli plebiscytu oraz III powstania śląskiego. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach przy współpracy z Muzeum w Tarnowskich Górach postanowiło przypomnieć ich tarnogórskie aspekty realizując cykl wydarzeń jako OBCHODY SETNEJ ROCZNICY III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO: „RETROSPEKCJA – ROZEGRAJ POWSTANIE”. Jest to zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach otwartego konkursu ofert „WDZIĘCZNI BOHATEROM POWSTAŃ ŚLĄSKICH”. Honorowy patronat nad projektem objęli Starosta Tarnogórski Krystyna Kosmala oraz Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry – Arkadiusz Czech.

Wydarzenie rozpoczynamy już 15 maja 2021 r. grą miejską „Retrospekcja – Rozegraj Powstanie” szlakiem ludzi i tarnogórskich miejsc związanych z plebiscytem i III powstaniem śląskim. Do jej udziału będzie można zarejestrować się w Muzeum w Tarnowskich Górach zgodnie z terminami określonymi w regulaminie udostępnionym na stronach Internetowych organizatorów (www.kbs.tgory.pl i www.muzeumtg.pl). Główne obchody rocznicowe planujemy zorganizować 5 czerwca 2021 r. Rozpoczną się one o godzinie 11.00 w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła mszą świętą za powstańców śląskich. Po jej zakończeniu złożone zostaną wieńce i kwiaty przy tablicy pamiątkowej. Tego dnia na Rynku będzie miał miejsce wernisaż wystawy plenerowej „Tarnowskie Góry w okresie plebiscytu i III powstania śląskiego”. Tam także zamierzamy zorganizować pokaz repliki wozu pancernego „Korfanty” z udziałem grup rekonstrukcji historycznych, koncert oraz piknik i turniej strzelecki w kompleksie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach przy ul. Towarowej 6. W ramach projektu przewidujemy również przeprowadzenie do końca czerwca cyklu spotkań z młodzieżą oraz w lipcu i sierpniu trzech otwartych, skierowanych do tarnogórzan. Będą one miały formę pikników połączonych z prelekcjami i strzelaniami.

Zdajemy sobie sprawę, że obowiązują nas wszystkich ograniczenia pandemiczne i być może będziemy musieli zrezygnować z części zaplanowanych wydarzeń, a część zrealizować w przestrzeni Internetu. Obecnie możemy nakreślić program projektu. Będziemy jednak informować Państwa na bieżąco o podejmowanych przez nas działaniach za pośrednictwem stron internetowych Kurkowego Bractwa Strzeleckiego i Muzeum w Tarnowskich Górach oraz naszych patronów medialnych: TVP3 KATOWICE, Polskiego Radia Katowice, Radia Piekary, Tygodnika „Gwarek”, dwumiesięcznika „Montes Tarnovicensis”.