29 kwietnia 2018 r. - Otwarcie Sezonu Strzeleckiego Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP

21–22 kwietnia 2018 r. - XV Kongres Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP w Jarocinie

Minęły już trzy lata od poprzedniego Kongresu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, który odbył się w Tarnowskich Górach. W bieżącym roku najważniejszy zjazd polskich bractw kurkowych odbył się w 21 i 22 kwietna 2018 r. w Jarocinie. Jako delegaci w obradach brali udział hetman Andrzej Janicki i kasztelan Krzysztof Gwóźdź. W strzelaniu kongresowym uczestniczyli tarnogórscy bracia: Władysław Batoryna, Sylwester Dubas i Czesław Jata. GALERIA ZDJĘĆ

Żatec, 6 kwietnia 2018 r. - Nowi rycerze św. Sebastiana w tarnogórskim Kurkowym Bractwie Strzeleckim

6 kwietnia 2018 r. w Žatecu (Czechy) odbyła się inwestytura Rycerzy św. Sebastiana. W spotkaniu brali udział przedstawiciele władz Europejskiej Wspólnoty Strzelców Historycznych (Europaeische Gemeinschaft Historischer Schuetzen, EGS) na czele z prezesem organizacji i przeorem rycerstwa – księciem Louisem Charlesem de Merode, wiceprezesem EGS – Andrzejem Wegnerem, komturem Regionu V Komturii Rycerstwa św. Sebastiana EGS – Pawłem Przychodniakiem.
Uroczystość przyjęcia w szeregi Rycerstwa św. Sebastiana działającego od 1985 r. przy EGS miała miejsce w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Žatecu. Na czele organizacji, która zrzesza swoich członków wokół dewizy PRO DEO, PRO EUROPA CHRISTIANA UNITATE, PRO VITA (Dla Boga, dla zjednoczonej, chrześcijańskiej Europy, dla życia), stoi wielki mistrz arcyksiążę Karol Habsburg, a głównym jej celem jest zachowanie wartości chrześcijańskich w zjednoczonej Europie. Podczas inwestytury do grona rycerzy św. Sebastiana przyjęto dwadzieścia pięć osób w tym dwóch członków Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach: Krzysztofa Gwoździa i Krzysztofa Koszowskiego. W poprzednich latach zaszczytu tego dostąpili Andrzej Janicki i Jacek Wicher. GALERIA ZDJĘĆ

Strony

Subscribe to www.kbs.tgory.pl RSS