Spotkanie na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach, 10 lipca 2021 r.

10 lipca 2021 r. na tarnogórskiej strzelnicy gościliśmy grupę tarnogórzan, wśród których nie zabrakło uczestników gry miejskiej. Odbyła się ona w maju 2021 r. Spotkanie rozpoczęło się od wykładu prof. dr. hab. Dariusza Nawrota, pracownika naukowego Uniwersytetu Śląskiego, dyrektora Instytutu Zagłębia Dąbrowskiego oraz członka zespołu historii wojskowości Polskiej Akademii Nauk. W swoim wystąpieniu przybliżył on zagadnienie dotyczące związków śląsko-zagłębiowskich w okresie powstań śląskich i plebiscytu.

Zajęcia na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach, 23 czerwca 2021 r.

23 czerwca 2021 r. na tarnogórskiej strzelnicy gościliśmy grupę uczniów z Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach. Tym razem pogadankę na temat „Powstańcy śląscy z Radzionkowa” wygłosił dr Paweł Parys z Muzeum Śląskiego w Katowicach, a ekspozycję broni dawnej i współczesnej przygotował Sylwester Dubas. W organizację spotkania aktywnie włączyli się również inni członkowie bractwa: Marek Sławik, Grzegorz Gawinek, Zbigniew Fryc, Andrzej Janicki i Krzysztof Gwóźdź.

Kolejne zajęcia z młodzieżą na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach, 17 i 18 czerwca 2021 r.

17 i 18 czerwca 2021 r. na tarnogórskiej strzelnicy gościliśmy dwie grupy uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica. Prelekcje dla młodzieży zatytułowane „III powstanie śląskie – zwycięski remis” wygłosił Witold Iwaszkiewicz, autor wystaw i publikacji o śląskich insurekcjach z lat 1919 – 1921. Podczas zajęć na strzelnicy uczniowie mogli zapoznać się z dawną i współczesną bronią dzięki wystawom przygotowanym przez braci Adama Flaka i Krzysztofa Koszowskiego i poprowadzonym przez nich warsztatom.

Zajęcia z młodzieżą I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach, 10 i 11 czerwca 2021 r.

10 czerwca 2021 r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach Angelika Blinda z Oddziału IPN w Katowicach wygłosiła prelekcje poświęcone Wojciechowi Korfantemu. W dwóch spotkaniach brali udział uczniowie klas o profilu humanistycznym – I c i II g. Tego samego dnia pierwsza z wymienionych grup uczestniczyła w zajęciach na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach, a druga 11 czerwca 2021 r.

Zajęcia z młodzieżą, 8 czerwca 2021 r.

Tym razem ze strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach przenieśliśmy się na zajęcia z młodzieżą do Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach, gdzie Rafał Ludwikowski (Muzeum w Tarnowskich Górach) poprowadził zajęcia w klasach mundurowych I b i II c. Przybliżył on uczniom zagadnienia związane z przebiegiem III powstania śląskiego na terenie powiatu tarnogórskiego. W przyszłym tygodniu prelekcję o tej samej tematyce przeprowadzi on w klasie II b.

Obchody setnej rocznicy plebiscytu i III powstania śląskiego w Tarnowskich Górach, 5 czerwca 2021 r.

W minioną sobotę, 5 czerwca 2021 roku, odbyła się główna część tarnogórskich obchodów upamiętniających setną rocznicę plebiscytu i III powstania śląskiego. Wybór daty nie był przypadkowy, bowiem sto lat temu, dokładnie tego samego dnia, rozpoczęła się tzw. druga bitwa tarnogórska, w efekcie której 7 czerwca 1921 roku powstańcy zajęli miasto. Uroczystości zostały przygotowane przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach, przy współpracy z tarnogórskim Muzeum.

PODZIĘKOWANIE

Mające swoje korzenie w 1780 roku Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach wkrótce obchodzić będzie 25-cio lecie swojej reaktywacji.

Dlatego nadanie jego imienia nowo wybudowanemu rondu w sąsiedztwie biegnącej od rynku ulicy Strzeleckiej oraz Parku Strzeleckiego z zachowanymi budynkami: siedziby i restauracji brackiej (aktualnie po gruntownej przebudowie siedziba Starostwa Powiatowego) oraz strzelnicy (wpisanej do rejestru zabytków, obecnie własność prywatna) było z naszego punktu widzenia istotne i cenne historycznie.

Zajęcia z młodzieżą na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach, 1 czerwca 2021 r.

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach przy współpracy z Muzeum w Tarnowskich Górach zorganizowało kolejne zajęcia z młodzieżą wpisujące się w program OBCHODÓW SETNEJ ROCZNICY III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO: „RETROSPEKCJA – ROZEGRAJ POWSTANIE” współfinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach otwartego konkursu ofert „WDZIĘCZNI BOHATEROM POWSTAŃ ŚLĄSKICH”. Tym razem gościliśmy na strzelnicy klasę mundurową II c z Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach, dla której brat Sylwester Dubas przygotował pokaz broni palnej.

Spotkanie z harcerzami na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach, 31 maja 2021 r.

31 maja 2021 r. harcerki i harcerze Hufca ZHP Powiatu Tarnogórskiego im. Powstańców Śląskich brali udział w zwiadzie. Jego celem było odwiedzenie grobów powstańców śląskich i miejsc pamięci na terenie naszego powiatu związanych z insurekcjami z lat 1919–1921 oraz zapalenie przy nich zniczy i złożenie kwiatów. Po zakończeniu zwiadu w siedzibie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach odbyła się prelekcja Zbigniewa Gołasza (Muzeum w Gliwicach) poświęcona Robertowi Oszkowi. Przeprowadzono także zajęcia strzeleckie, a przybyłych podjęto polowym poczęstunkiem.

OBCHODY SETNEJ ROCZNICY III POWSTANIA ŚLASKIEGO: „RETROSPEKCJA – ROZEGRAJ POWSTANIE”, 5 czerwca 2021 r.

Strony

Subscribe to www.kbs.tgory.pl RSS