Twój 1% pomaga

Możesz wspomóc Kurkowe Bractwo Strzeleckie jednym procentem swojego podatku.
Aby to zrobić wypełnij odpowiednie zeznanie podatkowe i we właściwą rubrykę
wpisz pełną nazwę OPP Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach
oraz numer KRS: 0000077184. Złóż terminowo zeznanie podatkowe, a Twój Urząd
Skarbowy załatwi pozostałe formalności za Ciebie.

Nie trzeba robić żadnych przelewów - wystarczy wpisać w zeznanie roczne
nazwę naszej Organizacji Pożytku Publicznego oraz numer KRS

Zajęcia z młodzieżą I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach, 10 i 11 czerwca 2021 r.

10 czerwca 2021 r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach Angelika Blinda z Oddziału IPN w Katowicach wygłosiła prelekcje poświęcone Wojciechowi Korfantemu. W dwóch spotkaniach brali udział uczniowie klas o profilu humanistycznym – I c i II g. Tego samego dnia pierwsza z wymienionych grup uczestniczyła w zajęciach na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach, a druga 11 czerwca 2021 r.

Zajęcia z młodzieżą, 8 czerwca 2021 r.

Tym razem ze strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach przenieśliśmy się na zajęcia z młodzieżą do Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach, gdzie Rafał Ludwikowski (Muzeum w Tarnowskich Górach) poprowadził zajęcia w klasach mundurowych I b i II c. Przybliżył on uczniom zagadnienia związane z przebiegiem III powstania śląskiego na terenie powiatu tarnogórskiego. W przyszłym tygodniu prelekcję o tej samej tematyce przeprowadzi on w klasie II b.

Obchody setnej rocznicy plebiscytu i III powstania śląskiego w Tarnowskich Górach, 5 czerwca 2021 r.

W minioną sobotę, 5 czerwca 2021 roku, odbyła się główna część tarnogórskich obchodów upamiętniających setną rocznicę plebiscytu i III powstania śląskiego. Wybór daty nie był przypadkowy, bowiem sto lat temu, dokładnie tego samego dnia, rozpoczęła się tzw. druga bitwa tarnogórska, w efekcie której 7 czerwca 1921 roku powstańcy zajęli miasto. Uroczystości zostały przygotowane przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach, przy współpracy z tarnogórskim Muzeum.

PODZIĘKOWANIE

Mające swoje korzenie w 1780 roku Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach wkrótce obchodzić będzie 25-cio lecie swojej reaktywacji.

Dlatego nadanie jego imienia nowo wybudowanemu rondu w sąsiedztwie biegnącej od rynku ulicy Strzeleckiej oraz Parku Strzeleckiego z zachowanymi budynkami: siedziby i restauracji brackiej (aktualnie po gruntownej przebudowie siedziba Starostwa Powiatowego) oraz strzelnicy (wpisanej do rejestru zabytków, obecnie własność prywatna) było z naszego punktu widzenia istotne i cenne historycznie.

Zajęcia z młodzieżą na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach, 1 czerwca 2021 r.

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach przy współpracy z Muzeum w Tarnowskich Górach zorganizowało kolejne zajęcia z młodzieżą wpisujące się w program OBCHODÓW SETNEJ ROCZNICY III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO: „RETROSPEKCJA – ROZEGRAJ POWSTANIE” współfinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach otwartego konkursu ofert „WDZIĘCZNI BOHATEROM POWSTAŃ ŚLĄSKICH”. Tym razem gościliśmy na strzelnicy klasę mundurową II c z Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach, dla której brat Sylwester Dubas przygotował pokaz broni palnej.

Spotkanie z harcerzami na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach, 31 maja 2021 r.

31 maja 2021 r. harcerki i harcerze Hufca ZHP Powiatu Tarnogórskiego im. Powstańców Śląskich brali udział w zwiadzie. Jego celem było odwiedzenie grobów powstańców śląskich i miejsc pamięci na terenie naszego powiatu związanych z insurekcjami z lat 1919–1921 oraz zapalenie przy nich zniczy i złożenie kwiatów. Po zakończeniu zwiadu w siedzibie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach odbyła się prelekcja Zbigniewa Gołasza (Muzeum w Gliwicach) poświęcona Robertowi Oszkowi. Przeprowadzono także zajęcia strzeleckie, a przybyłych podjęto polowym poczęstunkiem.

OBCHODY SETNEJ ROCZNICY III POWSTANIA ŚLASKIEGO: „RETROSPEKCJA – ROZEGRAJ POWSTANIE”, 5 czerwca 2021 r.

Zajęcia na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach, 25 i 28 maja 2021 r.

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach przy współpracy z Muzeum w Tarnowskich Górach rozpoczęło zajęcia z młodzieżą stanowiące kolejny element programu OBCHODY SETNEJ ROCZNICY III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO: „RETROSPEKCJA – ROZEGRAJ POWSTANIE”. Jest to zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach otwartego konkursu ofert „WDZIĘCZNI BOHATEROM POWSTAŃ ŚLĄSKICH”. Honorowy patronat nad całym projektem objęli Starosta Tarnogórski – Krystyna Kosmala oraz Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry – Arkadiusz Czech.

Rozstrzygnięcie gry miejskiej „Retrospekcja – Rozegraj Powstanie”, 23 maja 2021 r.

Mamy już za sobą pierwsze wydarzenie w ramach projektu OBCHODY III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO: „RETROSPEKCJA – ROZEGRAJ POWSTANIE”. Jest to zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach otwartego konkursu ofert „WDZIĘCZNI BOHATEROM POWSTAŃ ŚLĄSKICH”. Grę miejską przygotowało Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach razem z Muzeum w Tarnowskich Górach pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Tarnogórskiego – Krystyny Kosmali i Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry – Arkadiusza Czecha.

Strony

Subscribe to www.kbs.tgory.pl RSS